• A kommunizmus kísértete

  8. fejezet: Hogyan okoz káoszt a kommunizmus a politikában (1. rész)

  A modern világban szinte mindennek köze van a politikához. Egyetlen politikai döntés, törvény, incidens vagy botrány is képes világszerte feldühíteni a közvéleményt. Egy országban egy államfő megválasztása akár világméretű figyelmet kelthet. A legtöbb ember a kommunista politikát csak a kommunista párt uralma alatt álló országokkal hozza összefüggésbe, és úgy gondolja, hogy még ezek az országok is felhagytak a kommunizmus szerint élni. Valójában a kommunizmus különböző formákat öltött, mint például a szocializmus, a neoliberalizmus és a progresszivizmus. Ha közelebbről megnézzük, kiderül, hogy a kommunizmus rosszindulatú kísértete az egész világot uralja.

 • A kommunizmus kísértete

  7. fejezet: A család megsemmisítése (2. rész)

  A feminizmus ma már a társadalom minden szintjén jelen van. Az amerikai Harvard Egyetem 2016-os felmérése szerint a nők közel 59% -a támogatja a feminista nézeteket. A kortárs feminizmus egyik fő állítása, hogy a férfi és női nemi szervek fiziológiai különbségeitől eltekintve nincsenek más fizikai és pszichológiai különbségek a nemek között. Ezért a férfiak és nők közötti viselkedésbeli és személyiségbeli különbségek kizárólag társadalmi és kulturális okokra vezethetők vissza. E logika szerint a férfiaknak és a nőknek az élet és a társadalom minden területén teljesen egyenlőnek kellene lenniük, és a férfiak és nők közötti "egyenlőtlenség" minden megnyilvánulása kizárólag az elnyomó és szexista kultúra és társadalom eredménye.

 • A kommunizmus kísértete

  7. fejezet: A család megsemmisítése (1. rész)

  Az 1960-as évek óta számos hagyományellenes mozgalom került előtérbe Nyugaton, köztük a modern feminizmus, a "szexuális felszabadulás" és a melegek jogai. A család intézményét érte a legnagyobb csapás. A családjogi reformtörvény 1969-es módosításával az Egyesült Államok zöld utat adott az egyoldalú válásoknak. Más országok hamarosan hasonló jogszabályokat vezettek be. Az Egyesült Államokban a válások és a házasságok aránya óriási mértékben megváltozott. Az 1960-as és 1980-as évek között a válások aránya több mint kétszeresére nőtt. Az 1950-es években a házasságban élő szülők gyermekeinek körülbelül 11 százalékát érintette a válás. Az 1970-es években ez a szám 50 százalékra emelkedett. [1] Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) szerint 1956-ban az Egyesült…

 • A kommunizmus kísértete

  6. fejezet: Lázadás Isten ellen

  A világ népeinek megvannak a maguk ősi mítoszai és legendái arról, hogyan teremtették az istenek az embert a saját képmásukra. Ezek a hagyományok képezik a népek erkölcsének és kultúrájának az alapját, és a Mennyországba való visszatérés útját nyújtják azok számára, akik hisznek benne. Keleten és Nyugaton egyaránt léteznek legendák arról, hogy Nüwa és Jehova hogyan teremtette meg a maga népét.

 • A kommunizmus kísértete

  5. fejezet: Beszivárgás Nyugaton (2. rész)

  Amikor az 1960-as években az ifjúság tiltakozó mozgalma nyugaton teljes lendületében volt, az egyik radikális aktivista elutasította a naivitásukat, az őszinteségüket és az idealizmusukat. „Ha az igazi radikális rájön, hogy a hosszú haj pszichológiai akadályokat teremt a kommunikáció és a szervezés terén, akkor levágja a haját” - mondta. Ez az ember Saul Alinsky volt, egy radikális aktivista, aki könyveket írt, diákokat tanított, és személyesen felügyelte elméleteinek végrehajtását, végül a legkomolyabb befolyással bíró „para-kommunista” agitátor lett.

 • A kommunizmus kísértete

  5. fejezet: Beszivárgás Nyugaton (1. rész)

  A 2016-os amerikai elnökválasztás évtizedek óta az egyik legdrámaibb választás volt. Bár a szavazók részvétele alacsony volt, 58 százalék, a kampány tele volt csavarokkal és fordulatokkal, még a választások utánra is maradt belőlük. A győztes republikánus párti jelöltet, Donald Trumpot negatív médiavisszhang és tüntetések árasztották el az ország városaiban. A demonstrálók olyan szlogeneket tartottak fel, mint a ”nem az én elnököm” és Trump-ot ”rasszistának”, ”szexistának”, ”idegengyűlölőnek” vagy ”nácinak” deklarálták. Újraszámlálásra szólítottak fel, valamint vádemeléssel fenyegetőztek.

 • A kommunizmus kísértete

  4. fejezet: A forradalom exportálása

  A kommunista szekta erőszakkal és megtévesztéssel terjeszti ki befolyását a világban. Amikor a kommunizmust egy hatalmas országból egy gyengébb országba exportálják, az erőszak a leggyorsabb és leghatékonyabb út. Az a szabad világ által elkövetett hiba, hogy nem ismeri fel a kommunizmus kultusz jellegét, oda vezetett, hogy a kommunista ideológiák terjedését nem veszik elég komolyan, még akkor sem, ha a kínai rezsim grandiózus külföldi propagandájáról van szó. Ez a fejezet a kommunista ideológia ázsiai, afrikai, dél-amerikai és kelet-európai terjeszkedésére és beszivárgására koncentrál. A Nyugat-Európába és Észak-Amerikába történő beszivárgás módja sokkal összetettebb, ezért azt a következő fejezetben fogjuk kifejteni.

 • A kommunizmus kísértete

  3. fejezet: Tömegmészárlás Keleten

  Már egy teljes évszázad eltelt azóta, hogy a kommunista párt megszerezte a hatalmat a Szovjetunióban. Az Egyesült Államok Kongresszusának feljegyzései szerint, a kommunista rezsim legalább 100 millió ember haláláért felelős. [1] A The Black Book of Communism részletesen elmeséli a gyilkosságok történetét. [2] A volt Szovjetunió és a Kelet-Európai nemzetek kormányai által titkosított dokumentumokból, valamint a Kínában és Észak-Koreában történt kommunista politikai kampányok áldozatairól készült hivatalos feljegyzésekből, a nyilvánosság kitűnő képet kap a Kommunista Párt gyilkos hajlamáról.

 • A kommunizmus kísértete

  2. fejezet: A kommunizmus kezdete Európában

  Az ortodox vallásokban sok prófécia került átadásra, ahogyan Nostradamus jövendölései és próféciái is elterjedtek az egész világon, Perutól Koreáig. A kínai történelem során meglepően pontos próféciák születtek, a Han-tól a Ming-dinasztiaig. Ezek a próféciák megtanítják számunkra azt a fontos igazságot, hogy a történelem nem véletlenszerű folyamat, hanem egy olyan dráma, amelyben a nagy események sorozata már előre el lett tervezve. A végső időkben, amelyek egy történelmi ciklus új korszakának hírnökei is lehetnek, a világ vallásai mind egy dologra várnak: a Teremtő eljövetelére az emberi világba.

 • A kommunizmus kísértete

  1. fejezet: A Gonosz stratégiái az emberiség elpusztítására

  A kommunizmus kísértete évszázadok óta azon munkálkodik, hogy megrontsa és elpusztítsa az emberiséget. Azzal kezdte, hogy szellemileg megnyomorította az embert, és elválasztotta isteni eredetétől. Innen kezdve a kísértet arra felé vezette a világ népeit, hogy dobják el évezredes kulturális hagyományaikat, amelyeket az isteni világ gondosan elrendezett számukra, mint az emberi létnek megfelelő normákat.