• A kommunizmus kísértete

  Befejezés: Hogyan uralja világunkat a kommunizmus kísértete

  Történelme során az emberiség számos pompás és dicsőséges korszakot élt meg, de számtalan tragédiát és katasztrófát is elszenvedett. Visszatekintve azt látjuk, hogy az erkölcsi tisztaság igazságos kormányzáshoz, gazdasági hatalomhoz, a kultúra tündökléséhez és nemzeti jóléthez vezet, míg az erkölcs elfajulása a nemzetek bukásának és egész civilizációk pusztulásának az előjele.

 • A kommunizmus kísértete

  18. fejezet: A Kínai Kommunista Párt globális ambíciói (2. rész)

  A Kínai Kommunista Párt globális céljainak megvalósítása során nem ismer erkölcsi korlátokat és nem tartja be a törvényeket. Amint azt a Kilenc kommentár a Kommunista Pártról című könyvben kifejtettük, a Kínai Kommunista Párt alapításának története akárcsak hatalomra jutása, egy fokozatos folyamat volt, amelynek során a történelem által Kínában és a világ minden táján előfordult leggonoszabb módszereket tökéletesítette. Ez az általa elfogadott alábbi kilenc jellemzőt foglalja magában: Rosszindulat, megtévesztés, uszítás, a társadalom söpredékének felszabadítása, kémkedés, rablás, harc, pusztítás és ellenőrzés. [121] Ezek a jellemzők a kínai gazdaság és rendszer globális terjeszkedésének egész folyamatában is megmutatkoznak, amely során a párt folyamatosan fejlesztette az általa alkalmazott módszereket és azok gonoszságát. A KKP korlátlan…

 • A kommunizmus kísértete

  18. fejezet: A Kínai Kommunista Párt globális ambíciói (1. rész)

  Kína ötezer éves történelemnek és egy dicsőséges, hagyományos örökségnek ad otthont, amelyet ez az ősi föld és népe kiérdemelt. A világ minden táján tisztelik és csodálják. A Kínai Kommunista Párt kihasználta ezeket a pozitív érzéseket. Miután átvette a hatalmat és túszul ejtette a kínai népet, összemosta a kínai nemzet és a KKP diktatúrájának fogalmát. Kína "békés felemelkedésének" leple alatt mutatta be nagyra törő ambícióit. Ez megnehezíti a nemzetközi közösség számára, hogy megértse valódi indítékait.

 • A kommunizmus kísértete

  17. fejezet: Globalizáció – a kommunizmus egyik központi eleme

  A reneszánsz kortól kezdve az emberi történelem drámai változások korszakába lépett. A tizennyolcadik század végén kezdődött ipari forradalom nagymértékben növelte a termelékenységet. Az egyes országok nemzeti erőviszonyai óriási változásokon mentek keresztül, és a globális rend szerkezete gyökeresen megváltozott. Ugyanakkor a társadalmi struktúrák, a gondolkodás és a vallási hagyományok is drámai változásokon mentek keresztül. Az ortodox hiedelmek meggyengültek, az emberi erkölcs hanyatlásnak indult, a társadalmak zűrzavarba jutottak. Az emberi viselkedés egyre inkább elvesztette a jó és a rossz megítélésének egyetemes mércéjét. Ezen történelmi körülmények között született meg a kommunizmus.

 • A kommunizmus kísértete

  16. fejezet: Kommunizmus a környezetvédelem mögött (2. rész)

  Amint fentebb említettük, a tudósok eltérő nézeteket vallanak arról, hogy az emberi tevékenység a fő tényezője-e az éghajlatváltozásnak, és hogy az éghajlatváltozás hogyan fog alakulni a jövőben. A vélemények ilyen széles skálájának számos oka van. Először is, az éghajlatváltozás nagyon nagy és összetett téma, amely számos területet, például a csillagászatot, a meteorológiát, az ökológiát, a fotokémiát, a spektroszkópiát, az oceanográfiát és másokat is felölel. Az éghajlat számos egymással kölcsönhatásban álló alrendszert foglal magában, mint például a Föld légkörét, hidroszféráját, bioszféráját és litoszféráját. Számos olyan fizikai, kémiai és biológiai folyamat van, amely korántsem ismert.

 • A kommunizmus kísértete

  16. fejezet: A kommunizmus a környezetvédelem mögött (1. rész)

  Az emberiség szoros kölcsönhatásban él a természeti környezettel. A hagyományos kínai és a nyugati kultúra egyaránt hangsúlyozza az ember és a természet közötti jóindulatú szimbiózist. Ahogy az ókori kínai filozófus, Dong Zhongshu írja "A tavaszi és az őszi évkönyvek dús harmata" című művében: "A Földön minden az ember javára teremtetett". [1] Ez azt jelenti, hogy a Teremtő szándéka az volt, hogy az emberiség számára kedvező életfeltételeket biztosítson, és hogy a Földön mindent felhasználhasson. Ugyanakkor az embereknek követniük kell életük során az Ég és a Föld alapelveit, ezért mindent mértékkel kell használniuk, és aktívan meg kell őrizniük és védeniük a természeti környezetet, amelyben az embereknek élniük kell.

 • A kommunizmus kísértete

  15. fejezet: A terrorizmus kommunista gyökerei

  2001. szeptember 11-én reggel terroristák repülőgépeket térítettek el, melyekkel a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, valamint a washingtoni Pentagon épületébe csapódtak, közel 3000 ember halálát okozva. A Pearl Harbor elleni japán támadás óta ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államokat ilyen mértékű csapás érte a saját területén. A szeptember 11-i támadások az egész világra hatással voltak. Az Egyesült Államok globális háborút indított a terrorizmus ellen, amely megdöntötte az iszlamista tálib rendszert Afganisztánban és Szaddám Huszein iraki diktatúráját. Azóta a közvélemény megismerkedett a terrorista mozgalommal és annak képviselőivel, például az Al-Kaidával és Oszama bin Ladennel. Kevesen vannak azonban tisztában a terrorizmus és a kommunizmus közötti szoros kapcsolattal.

 • A kommunizmus kísértete

  14. fejezet: Popkultúra, dekadens élvezetek

  Az emberiséget istenségek teremtették. A történelem hosszú folyamata során létre hoztak egy ortodox kultúrát az emberiség számára. Bár a világ nemzetei különböző kultúrával rendelkeznek, feltűnően hasonló alapvető értékeket képviselnek. Keleten és Nyugaton minden népcsoport fontosnak tartja az őszinteség, a kedvesség, a jóság, a nagylelkűség, az igazságosság, a mértékletesség, az alázat, a bátorság, az önzetlenség és hasonló erényeket - olyan tulajdonságokat, amelyeket minden nemzet átadott és megtanított az utódainak a klasszikusokon keresztül. Ezeknek az erényeknek közös jellemzője az Isten iránti tisztelet és az Isten parancsolataihoz való hűség - mert az Ég adta az embereknek azt a kultúrát és magatartási kódexet, amelyet birtokolniuk kell és meg kell valósítaniuk. Ez az egyetemes értékek…

 • A kommunizmus kísértete

  13. fejezet: A média – a kísértet szócsöve

  A média befolyása a modern társadalomban óriási és napról napra növekszik. A társadalom minden közösségét áthatja, a helyi szintektől egészen a globális szintig. A tömegmédia egykor az újságokkal és a magazinokkal kezdődött, majd később a rádió, a film és a televízió is csatlakozott hozzá. A közösségi média és a felhasználók által generált tartalmak megjelenésével az internet drámaian növelte az audiovizuális kommunikáció sebességét és hatókörét.

 • A kommunizmus kísértete

  12. fejezet: Az oktatás szabotálása (2. rész)

  Bár a kommunizmus az egyetemi szinten fejti ki a legnagyobb hatását, az általános és a középiskolai oktatást is érinti. Aláásta a gyerekek intellektuális fejlődését és érettségét, ez kiszolgáltatottabbá teszi őket az iskolarendszerben a baloldali befolyás tényezőinek. Ez azt jelenti, hogy a tanulók generációinak egyre kevesebb tudása van, egyre kevésbé képesek véleményt alkotni, érvelni és szisztematikusan gondolkodni. Ez a tendencia már több mint száz éve erősödik. Ennek az irányzatnak a kiindulópontja a John Dewey által kezdeményezett progresszív oktatási mozgalom. A későbbi oktatási reformok általában ugyanezt az irányt követték.