A kommunizmus kísértete

Befejezés: Hogyan uralja világunkat a kommunizmus kísértete

Befejezés

Történelme során az emberiség számos pompás és dicsőséges korszakot élt meg, de számtalan tragédiát és katasztrófát is elszenvedett. Visszatekintve azt látjuk, hogy az erkölcsi tisztaság igazságos kormányzáshoz, gazdasági hatalomhoz, a kultúra tündökléséhez és nemzeti jóléthez vezet, míg az erkölcs elfajulása a nemzetek bukásának és egész civilizációk pusztulásának az előjele.

Napjainkban az emberiség elérte az anyagi jólét csúcsát, de a kommunizmus által okozott pusztítás miatt soha nem látott kihívásokkal néz szembe. A kommunizmus végső célja nem a földi mennyország megteremtése, hanem az emberiség elpusztítása. A kommunizmus természete egy gonosz kísértet, amelyet a gyűlölet, a degeneráció és a világegyetem más negatív elemi erői kovácsolnak össze. Gyűlöletből több mint 100 millió embert mészárolt le, egy kiváló civilizáció több ezer éves örökségét zúzta össze, és megrontotta az emberi erkölcsöt.

A kommunizmus kísértete Keleten illetve Nyugaton egyaránt tevékeny volt, és különböző stratégiákat alkalmazott a különböző országokban. Keleten kíméletlen vérontást hajtott végre, és az embereket az ateizmus elfogadására kényszerítette. Nyugaton más utat járt be a kommunizmus. Rejtett módon szivárgott be a társadalomba, és arra csábította az embereket, hogy feladják hitüket és a hagyományos erkölcsi értékeiket.

A kommunista rezsimek, szervezetek, követők, cinkosok és más szereplők segítségével a kommunizmus összegyűjtötte az emberi világban létező negatív elemeket, hogy óriási hatalomra tegyen szert. Ezzel a hatalommal leigázta a politikát, a gazdaságot, a jogot, az oktatást, a médiát, a művészetet és a kultúrát, és minden társadalmi szférát ellenőrzése alá vont. Ennek eredményeképpen az emberiség ma veszélyes helyzetbe került.

Ha visszatekintünk a társadalmi fejlődés elmúlt két évszázadára, a kommunizmus győzelmének okai nyílvánvalóak. Amikor az emberek beleélik magukat a technológiai fejlődés okozta anyagi örömökbe, és engedik, hogy az ateizmus terjedjen, elutasítják az isteni kegyelmet, és átadják magukat a gonosznak. Mivel az emberiség nagy része eltávolodott az istenek hagyományaitól, könnyen megtévesztheti őket a kommunizmus és annak számtalan ideológiai változata, mint például a szocializmus, a liberalizmus és a progresszivizmus (a haladásba vetett hit).

A hagyományos kultúra a garancia arra, hogy az emberek megőrizhessék az erkölcsüket és elnyerhessék az üdvösséget a végidők utolsó pillanataiban. De mivel a hagyományos kultúrát támadás érte, és az alapvető erkölcsi igazságokat elvetették, az ember és a mennyei világ közötti kapcsolat megszakadt. Az ember már nem képes megérteni az istenek utasításait, a gonosz uralkodik mindenek felett pusztítást végezve az emberi világban. Amikor az emberi erkölcs az emberi lényektől megkövetelt alapvető normák alá süllyed, az istenek nehéz szívvel kénytelenek elhagyni az emberiséget, ahogy az ördög a kárhozat szakadékába vezeti az embereket.

De ha valaki elérte a végleteket, a körülményeknek meg kell fordulniuk. Az emberi világban örök érvényű elv, hogy a gonosz soha nem győzheti le a jóságot. A kommunizmus pillanatnyi győzelme átmeneti jelenség, amelyet az ördög idézett elő, aki illuzórikus hatalmával és alattomos kísértéseivel elbizonytalanította az embert. Az ember, bár tökéletlen, a természetében hordozza a jóságot, az erényt és az erkölcsösséget, amelyeket évszázadok és évezredek óta táplálnak és adnak tovább. Ebben rejlik a reménye.

A globális események hihetetlen ütemben zajlanak. A tisztesség felemelkedőben van, és a világ népei ébredeznek.

Kínában emberek milliói álltak ellen békésen a Kínai Kommunista Párt zsarnoki uralmának azzal, hogy szilárdan kitartottak a hitük és az erkölcsük mellett. A “Kilenc kommentár a Kínai Kommunista Pártról” cikksorozat által inspirálva több mint 300 millió kínai tagadta meg bátran a Kínai Kommunista Párttal és a hozzá kapcsolódó szervezetekkel való kapcsolatát a “tuidang” vagy “kilépés a pártból” mozgalommal. Egyre több ember hozza meg azt a szívből jövő döntést, hogy megszabadul a kommunizmus béklyóitól. A kommunista párt felbomlása tehát már folyamatban van.

A vég a kommunista párt számára isteni elrendelés kérdése. Amennyiben a kínai vezetők lépéseket tesznek a párt feloszlatására, minden feltétel adott lesz a tiszta átmenethez. A jövőben valódi hatalomra tesznek szert – az istenségek által biztosított hatalomra. Ha makacsul elutasítják ezt a szakítást, akkor a párt sorsát a sajátjuknak tekintik, és a végső pusztulás katasztrófájában is csatlakoznak hozzá.

A világ a hagyományos kultúra és az erkölcs újjáéledését tapasztalja, összhangban az őszinteség, a jószívűség és a tolerancia egyetemes értékeivel. Ennek a reneszánsznak az élén a Shen Yun Performing Arts társulat áll, amely minden évben öt kontinensen lép fel. A Shen Yun a klasszikus kínai tánc eszközeivel közvetíti ezeket az értékeket a közönség felé világszerte.

A Nyugat elkezdte felismerni a kommunista beszivárgást és a hagyományos kultúra aláásását, amely az elmúlt évszázadban zajlott. A kommunista elemek és a belőlük származó modern, deviáns kultúra felszámolása számos területen megkezdődött, többek között a jog és a közigazgatás, az oktatás és a diplomáciai kapcsolatok területén. A kormányok egyre éberebbek a kommunista rezsimekkel és a támogatóikkal szemben, jelentősen visszaszorítva a kommunizmus befolyását a globális színtéren.

A kommunizmus nem olyan ellenség, amelyet katonai erővel le lehet győzni. Ahhoz, hogy kiszabadítsuk a világot a szorításából, azzal kell kezdenünk, hogy belülről megtisztítjuk magunkat. Li Hongzhi, a Fálun Dáfá alapítója azt írta a “A külső lecsendesítése a belső művelése által” című cikkében:

„Ha az emberek nem értékelik az erényt, a világban nagy káosz lesz és minden irányíthatatlanná válik; mindenki egymás ellensége lesz és mindenki boldogtalanságban fog élni. Ha boldogság nélkül élnek, nem fognak félni a haláltól. Lao Ce azt mondta: „Ha az emberiség nem fél a haláltól, milyen eszköz félemlítheti meg őket tőle?” Ez egy nagy, fenyegető veszély. Az emberek békés világot remélnek. Ha rendkívüli mennyiségű törvény és rendelet születik a biztonság megőrzése érdekében, akkor pont ellenkező hatást érünk el. Ezen probléma megszűntetésére az erényt kell művelni és a világ meggyógyul. Ha a hivatalnokok önzetlenek, az állam nem lesz korrupt. Ha az emberiség értékeli az ön-művelést és táplálja az erényt, és ha mind a hivatalnokok és a civilek egyformán önuralmat gyakorolnak az értelmükben, az egész nemzet szilárd lesz és az emberek ezt támogatni fogják. Szilárdnak és stabilnak kell lenni, így a nemzet megfélemlíti majd az idegen ellenségeket és béke uralkodik majd az ég alatt. Ez a bölcs cselekedete.”

 (Li Hongzhi: A külső lecsendesítése a belső művelése által, Esszenciák a további haladásra I. rész)

Az irgalmas Teremtő mindig is vigyázott az emberiségre. Katasztrófák akkor következnek be, amikor az emberiség elárulja az isteni világot. Az emberiség csak akkor üdvözülhet, ha visszatér az isteni örökségéhez. Mindaddig, amíg nem mozdít meg és átlátunk a megtévesztésen, megőrizzük az igazi együttérzés szívét, követjük az emberi lét isteni normáit, felélesztjük a hagyományos értékeket és visszatérünk a hagyományos kultúrához, az istenek meg fogják szabadítani az emberiséget a gonosztól. A kommunizmus kísértetének a kísérletei az emberiség megrontására és elpusztítására kudarcot fognak vallani.

Hálásnak kell lennünk az isteni világnak. Az istenségek megadták nekünk az eszközöket, hogy megszabaduljunk a gonosz béklyóitól, és kikövezték számunkra az utat, hogy visszatérjünk a hagyományhoz és az isteni világhoz. Hogy az emberiség követi-e ezt az utat vagy sem, az mindannyiunk előtt álló döntés.

Forrás: https://www.specterofcommunism.org/

A SOROZAT TÖBBI RÉSZE