Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi – adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a kinafokusz.hu honlapján tárolt adatok kezelésével, felhasználásával, továbbításával, valamint az Adatkezelőnél való regisztrációval kapcsolatosan a legszélesebb körben tájékoztassa az érintetteket. Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat (az adatkezelő személye)?

Az Ön adatait a honlap önkéntes üzemeltetője gyűjti és kezeli, harmadik személynek nem adja át sem adatfeldolgozásra sem egyéb célokra.

Kapcsolat: info@kinafokusz.hu

2. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek?

Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg hírlevél feliratkozáshoz az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Sütik

A weboldal sütiket használ annak biztosítására, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a webhelyből. A sütik kis mennyiségű információ szöveges fájlok formájában, amelyeket a számítógépén tárolunk. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük a webhely használatát, javítsuk a weboldal használhatóságát, és személyre szabjuk a tartalmat az Ön számára.

Ha nem akarja, hogy e célból telepítsünk sütiket a számítógépére, megváltoztathatja az internetes böngésző beállításait a sütik elutasítása érdekében. További információt erről a böngésző „Súgó” szakaszában talál. Felhívjuk figyelmét, hogy ha a böngészőt úgy állítja be, hogy visszautasítsa a sütik használatát, akkor nem biztos, hogy használhatja a webhely összes funkcióját.

Használhatunk egy elemző szolgáltatót a webhelyhasználati elemzéshez és jelentések készítéséhez. Az Analytics szolgáltatók statisztikai és egyéb információkat állítanak elő a felhasználásról a felhasználói számítógépeken tárolt sütik segítségével. A webhellyel kapcsolatos információk felhasználhatók jelentések készítésére a webhely használatáról, és az elemző szolgáltató ezeket az információkat tárolja.

Ezenkívül azok a hirdetők, akiknek a hirdetései megjelennek a webhelyen, sütiket használhatnak és tehetnek a számítógépére, és ezt nem tudjuk ellenőrizni. Kérjük, olvassa el az ilyen harmadik felek hirdetőinek szerződési feltételeit és adatvédelmi politikáját, hogy megtudja, hogyan gyűjtik és használják az Ön személyes adatait, és hogy megbizonyosodjon arról, hogy sütiket használnak-e, és mire használhatják őket.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Más weboldalakra irányító linkek

A honlap tulajdonosa semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik az egyéb weboldalakra mutató linkek tartalmát illetően, nincs ellenőrzése ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a honlapomon keresztül elért honlapoknak a személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

A honlap üzemeltetője személyes adatokat harmadik félnek nem továbbit

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie a Tulajdonos felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az Impresszumban megjelölt címre.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a lakóhelye szerint illetékes törvényszék mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatok biztonsága

A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.