Hírek,  Politika

A szabad világ és a kommunizmus közötti harc (2. rész)

A kommunista államok együttesen 100 millió embert öltek meg, többet, mint az összes többi elnyomó rendszer együttvéve ugyanabban az időszakban” – írta Ilya Somin, a George Mason Egyetem jogászprofesszora a Washington Post 2017. novemberi cikkében „A kommunizmus egy évszázadának tanulságai” címmel. Példákat sorolt fel Kínában – 45 millió haláleset követte a nagy ugrást – valamint a Szovjetunióban és Etiópiában.

„Mindegyik esetben a kommunista uralkodók jól tudták, hogy politikájuk tömeges halált okoz, és mindegyikben mégis kitartottak, gyakran azért, mert a „kulák” parasztok megsemmisítését inkább jellemzőnek, mint hibának tartották” – magyarázta. „A kommunizmus igazságtalanságai nem korlátozódtak kizárólag tömeggyilkosságokra. Még a túléléshez elég szerencsés emberek is súlyos elnyomásnak voltak kitéve, beleértve a szólásszabadságot, a vallásszabadság megsértését, a tulajdonjogok elvesztését és a rendes gazdasági tevékenység büntetendőségét. Egyetlen korábbi zsarnokság sem törekedett ilyen teljes ellenőrzésre az emberek életének szinte minden vonatkozása felett.”

Sajnos a rémálom nem ért véget a berlini fal leomlásával vagy a Szovjetunió felbomlásával.

Részletek:

https://hu.clearharmony.net/articles/a113578-A-szabad-vilag-es-a-kommunizmus-kozotti-harc-2-resz.html#.YJZlb928qUk