Hírek,  Kultúra

A misztikus „rejtett karakter-szikla” Guizhouban, Kínában

(en.minghui.org) 2004. augusztus 2-án a „Közeledés a tudományhoz” című kínai dokumentumfilm egy nagy, misztikus szikla létezéséről számolt be. A Guizhou tartomány Pingtang megyéjében felfedezett szikla körülbelül hét méter széles és három méter magas.

Felületén hat tisztán megformált kínai írásjegy (karakter) látható: „A Kínai Kommunista Párt el fog pusztulni”. Az „elpusztul” írásjegy nagy és feltűnő.

A sziklát először 2002 júniusában fedezte fel Wang Guofu, a falu akkori párttitkára. A közelben megrendezett Duyun Nemzetközi Fotókiállítás után a takarító személyzet tagja volt.

A szikla felfedezésének helye évszázadok óta elszigetelt és ember által érintetlen volt.

A Guizhoui Műszaki Egyetem szakértői 2003. augusztus 13-án indultak a szikla vizsgálatára. Geológiai felmérésük eredményei megállapították, hogy a szikla a középső perm qixia-formációjának (kb. 270 millió évvel ezelőtt) a sötétszürke mészkövéből alakult ki. A szikla rétegeiben paleontológiai fosszíliák és bioklasztok voltak elszórva. Az idő múlásával, a mészkő elkopásával egyes bioklasztok felszínre kerültek.

A Guizhoui Műszaki Egyetem Erőforrás- és Környezetmérnöki Karának (ma Erőforrás- és Környezetmérnöki Főiskola) a vizsgálatban részt vevő szakértői egy sztélét (feliratos kőtáblát) állítottak fel az általuk „rejtett karakter-sziklának” nevezett szikla előtt. Ezen az értékelésük következtetése olvasható, amely kimondja: „Nincs nyoma mesterséges faragásnak, alakításnak vagy maratásnak. Ez a szikla természetes módon alakult ki. Az írásjegyek ásványi összetétele kalcit, amelynek kémiai összetétele kalcium-karbonát (CaCO3)…”

A Guizhoui Műszaki Egyetem szakértői által végzett vizsgálati értékeléssel ellátott sztélé

2003. szeptember 2-án Guizhou tartomány Geológiai és Ásványkutatási és Fejlesztési Hivatalának szakértői is a helyszínre mentek ellenőrzésre. A tartományi kormánynak küldött jelentésükben ők is arra a következtetésre jutottak, hogy a szikla természetes lelet. Geológiai folyamatok során alakult ki, és ahogy a szakértők megállapították, meszes szivacskövületek véletlenszerű elrendeződése. A sziklán található írásjegyek körül nem találták mesterséges faragás, formázás, ragasztás vagy töltés nyomait.

Következtetésük nagymértékben megegyezik a Guizhoui Műszaki Egyetem megállapításával és következtetésével.

Ahogy a rejtett karakter-szikláról szóló hírek egyre szélesebb körben terjedtek, néhányan szkeptikusak lettek a tartományi szintű eredményekkel kapcsolatban.

Így három hónappal később a Pingtang megyei Kínai Kommunista Párt (KKP) Bizottságának és a megyei közigazgatásnak a rendelkezésére újabb expedíciót hoztak létre. Ebben a 15 tagú, jeles geológusokból álló csoportban volt Li Tingdong, a Kínai Tudományos Akadémia Földtudományi Osztályának igazgatóhelyettese, Liu Baojun geológus, a Kínai Tudományos Akadémia akadémikusa és Li Fenglin professzor, a Kínai Földtudományi Egyetem neves paleobiológiai (őslénytani) szakértője. Mélyen bementek a Zhangbu folyó völgyébe, és 2003. december 5. és december 8. között újabb aprólékos vizsgálatot végeztek.

Egyhangú következtetés: Nyoma sincs mesterséges alkotásnak

A legutóbbi expedíció szakértői egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a rejtett karakter-sziklán található írásjegyek a 270 millió évvel ezelőtti permi qixia-formáció részét képezték.

Bár az ilyen egyenletes elrendezésű írásjegyek valószínűsége rendkívül kicsi, a geológiai tudományok, különösen az üledékföldtan segítségével megmagyarázható. Mégis, ez az expedíció nem volt képes bármilyen ember általi módosításra utaló jeleket találni a rejtett karakter-sziklán.

Értékelésük szerint ez a szikladarab 500 évvel ezelőtt zuhant le a Lanma folyó völgyének a szirtjéről, és a becsapódáskor két darabra tört. Ezek a darabok azóta is csendben nyugszanak Taopo falu közelében, Pingtang megyében, Guizhou tartományban.

A szikladarab két darabra tört, és a két darab között két embernek is elég széles rés tátongott

Liu Baojun akadémikus azt mondta: „Amit Pingtangban látunk, az tudományos szempontból megmagyarázható, de előfordulásának valószínűsége rendkívül alacsony, és még nekünk, szakembereknek is nagyon ritka. Ezért meg kell védenünk ezt a követ, tanulmányoznunk kell, és fel kell használnunk.”

Bi Kongzhang, a Föld és Erőforrások Minisztériumának a professzora elmondta: „A kutatócsoportunk regionális geológusokból, rétegtani szakértőkből, geokémikusokból, paleontológusokból, szerkezeti geológusokból, nemzeti parki szakértőkből, tervezési szakértőkből, valamint ismert professzorokból és tudósokból áll. Ez nagyon átfogó, hogy biztosítsuk a vizsgálat széleskörűségét és teljességét.”

Több mint száz sajtóorgánum foglalkozott ezekkel a vizsgálatokkal

Több mint 20 sajtóorgánum, köztük a People’s Daily, a China Central Television, a Guangming Daily, a Science and Technology Daily, a Travel Satellite TV és a China Radio International tudósítói kísérték el ezt a legutóbbi expedíciót, és számoltak be a tudományos eredményeikről. Ezeket pedig több mint 100 sajtóorgánum, köztük újságok, televíziós csatornák és digitális hírportálok, mint például a People’s Daily Online, a Sina.com, a Dongfang.com, a Sohu.com, a Yahoo.com és a Xinhua.com továbbította.

A CCTV „Közeledés a tudományhoz” című műsorának egy produkciós csapata 2004. június 22. és június 25. között ellátogatott Zhangbu megyébe, és „A rejtett karakter-szikla titkának feltárása” címmel külön műsort készített, amelyet augusztus 2-án sugároztak, és többször is leadták a CCTV-n.

A szikla a következő években híressé vált, végtelen látogatóáramlatokat vonzott, és később golyóálló üveggel védték.

Az „elpusztul” írásjegyet kitörölték a kínai jelentésekből

Az összes kínai sajtóorgánumban azonban egyetlenegy sem ismételte meg a rejtett karakter-szikla teljes üzenetét. Akárcsak „A császár új ruhája” című filmben a honfitársak, senki sem merte felhívni a figyelmet a nyilvánvaló igazságra, hogy az „elpusztul” írásjegy is rajta van a kövön.

Ehelyett az általuk népszerűsített üzenet megáll a „Kínai Kommunista Párt”-nál.

Pedig bárki, aki saját szemével látta a sziklát vagy a róla készült fotókat, hallgatólagosan megértette a írásjegyekben rejlő üzenetet. A szikla felületén hat írásjegy van szépen elrendezve, és úgy tűnik, hogy a végén egy halvány aláírás is van.

A gondviselés cselekedete?

A sziklán látható „Kínai Kommunista Párt” felirat több kínai írásjegyből áll, köztük a „Kína”, a „termelés” és a „párt” különböző stílusú írásjegyeiből.

A ma Kínában használt egyszerűsített írásjegyek a Kínai Kommunista Párt (KKP) 1949-es hatalomátvétele után jöttek létre, és 500 évvel ezelőtt biztosan nem létezett egyszerűsített írásjegy a „politikai párt” kifejezésre. Mégis, a sziklán a „párt” szóra használt írásjegy egyszerűsített kínai volt.

Hogyan lehetséges ez? Hogyan láthatta volna előre bármilyen erő nemcsak az egyszerűsített írásjegyek létrehozását, hanem az egyszerűsített „párt” pontos megjelenését is? Valami nagyobb erőnek kell működnie.

Ráadásul az írásjegyek stílusában további árnyalatok is vannak. A „Kínai Kommunista Párt” szóban használt „Kína” és „termelés” írásjegyek hagyományos kínai nyelven vannak írva, nem egyszerűsített formában.

Egyes nézők számára ez egy szimbolikában gazdag jelenség. Az, hogy a „Kína” és a „termelés” hagyományos kínai nyelven van írva, azt jelenti, hogy e két főnévnek „gyökerei” vannak – nem fognak elpusztulni, míg a politikai párt, konkrétan, a pusztulásra ítélt főnév volt. Ez a választóvonal retorikailag elválasztja Kínát és a kommunista pártot, ami megfelel a valóságnak, hogy a KKP nem képviseli Kínát és a népét.

Igazán különös, hogy a szikla üzenete hagyományos és egyszerűsített kínai nyelven is van írva, ami ritkán fordul elő az írott kínai kommunikációban.

Bőven lenne okuk az embereknek mindezt az isteni szándékú cselekedetnek tulajdonítani, ha úgy akarják. Valójában a történelem számos példát szolgáltat arra, hogy a világ természeti csodáiban az isteni akaratra utaló jeleket találunk, sőt a sziklákban rejlő üzenetekre is van néhány példa.

Egy meteor az első császár halálát és bukását előre jelzi

A nagy történész feljegyzései: Qin Shi Huang évkönyvei szerint i. e. 211-ben egy nagy meteor hullott le Dongjunban, a Qin birodalom egyik keleti prefektúrájában.

A meteor lehullása sokkolta a helyi lakosságot, és még jobban meglepődtek, amikor elolvasták a meteorra felírt szavakat: Az első császár meghal, és az országát felosztják.

Qin első császára ugyanúgy megdöbbenéssel fogadta a hírt. Császári cenzort küldött Dongjunba, hogy vizsgálja ki az esetet. Mivel senki sem vallotta be a tettet, a meteor lezuhanási helyének közelében élő összes embert és magát a követ is elpusztították.

Csakhogy alig egy évvel később az első Qin császár valóban meghalt ötödik kelet-kínai körútja során. Halála után nem sokkal a Qin-dinasztia különálló királyságokra esett szét. Nem csoda, hogy az emberek a meteor lezuhanását az isteni akarat jelének tekintették.

A saját jövőd megválasztása

A Sárga Császár Yinfu Jingjének első mondata, amely egyben a kínai nemzet írásos feljegyzéseinek első sora is, ezt mondja ki: Ha valaki betartja az ég útját, és az ég elvei szerint cselekszik, minden, amit tennie kell, meg fog valósulni.

A régiek hittek az ember és a természet közötti harmóniában; azt is hitték, hogy a jó és a rossz kellő jutalmat kap. A történelem több ezer éve csak igazolta őket.

A történelem minden lapját, beleértve azt is, amit jelenleg tapasztalunk, az isteni akarat szerint rendezték el. Mindazonáltal, hogy egy egyén végül követi-e a mennyei utat, vagy sem, az ő saját döntése.

A „rejtett karakter-szikla”, akárcsak a Qin-dinasztia végét előre jelző meteor, nagyon is lehet egy újabb isteni jel. Ahogy a KKP egyre több bűntettét tárják fel a világ előtt, a kilátás, hogy a KKP a végéhez közeledik, lassan egy lehetőségből elkerülhetetlenséggé válik.

A KKP azonban nem csak egy üres név. Több tízmillió felnőtt tagból áll, valamint több millió tinédzserből és gyermekből az Ifjúsági Ligában és a Fiatal Úttörőkben. Miután megfogadták, hogy életüket a pártnak szentelik, mindegyikük szerepet játszott abban, hogy a KKP érvényre juttassa akaratát a világban. Emiatt nehéz elképzelni, hogy nem lesznek érintettek, amikor a KKP megbukik.

Van egy kínai mondás: „Az isteni lények három lábbal a fejünk felett laknak.” A hagyományos hiedelmek szerint, amikor egy fogadalmat tesznek, azt az egész Ég és Föld ismeri, és kötelező érvényű. Ezért fontos, hogy ezek az emberek megszakítsák kapcsolataikat a párttal, és elkerüljék, hogy a párt egyik tagjaként keveredjenek bele. Azoknak az embereknek is fontos, akik esetleg nem tagjai, de támogatják a KKP programjait, hogy felismerjék, milyen súlyos veszélyt és kárt okozhatnak maguknak.

A KKP nemcsak több mint 80 millió kínai természetellenes halálát okozta hét évtizedes zsarnoksága alatt – az elmúlt években befolyását a nyugati országokra is kiterjesztette. Felforgató cselekedetei megingatták a hagyományos nyugati civilizáció sarokkövét, amely fenntartja a hitet, a szólásszabadságot, az emberi jogokat és az etikát. A KKP a Wall Street, a technológiai óriások, a korrupt politikusok és a nyereségvágyó vállalkozók által felhatalmazva próbálja uralni a világot, a nemzetközi világrendet saját kommunista programjával felváltva.

A világ ma valóban fordulóponthoz érkezett. Minden kormánynak és minden egyes embernek választania kell: megvédi a hitet, az emberi jogokat, a szabadságot, a hagyományos értékeket és az etikát, vagy kielégíti a KKP-t, és a megtévesztés, a brutalitás és a korrupció oldalára áll.

https://hu.clearharmony.net/articles/a113682-A-misztikus-%E2%80%9Erejtett-karakter-szikla%E2%80%9D-Guizhouban-Kinaban.html#.YUIjCaS8qUl