Hírek,  Kultúra

TIBETNEWS/TibetPress: Köszöntő, Őszentsége a XIV. Dalai Láma 85. születésnapja alkalmából:

“Ma, 2020. július 6-án 85 éves Őszentsége a XIV. Dalai Láma. Ki ez a megkülönböztetett figyelmet kiérdemelt idős ember, akinek a neve azt jelenti, hogy a Bölcsesség Óceánja, és akit a tibeti hagyomány Élő Buddhaként tisztel? Ezen kívül Kündünnek is szokás nevezni, ami a legmagasabb rangú tibeti méltóság megnevezése, és még az Őszentsége megnevezés is jár sokat mondó neve elé. Miért ünnepelik szerte a világon, titokban még Kínában is, ennek a területében ugyan nagy és természeti kincseiben igen gazdag, de politikai-gazdasági tekintetben kicsiny, jelentéktelen országnak a vezetőjét, amely terület ráadásul immár több mint hatvan éve kínai uralom ellenőrzése alatt áll?

Tenzin Gyaco, azaz a XIV. Dalai Láma, egy ősi birodalom, Tibet királya és legmagasabb vallási vezetője, valamint a gelugpa tibeti buddhista vonal vezető lámája. Ez az uralkodó és több mint százezer elmenekült honfitársa már jó ideje országán kívül kényszerül élni, önként vállalt és/de életüket mentő száműzetésben. Jelenleg Földünk legrégebb óta dolgozó és aktív uralkodója, vallási vezetője, közéleti személyisége, és azt is mondhatni minden szégyen nélkül, vállalhatóan, hogy tevékeny politikusa. Ritkán látni ilyen embert, és mondhatni szerencse kell, hogy akármelyikünk egy korban, ugyanazon évtizedekben élhessen vele együtt és részesüljön áldásos tevékenységében.

A hosszú aktív politikai részvételt talán leggyakrabban valamilyen önkényuralmi módszerrel, erőszakos eszközökkel lehet elérni, legalábbis az elmúlt pár száz évben mindenképpen így történt. Nézzünk körül a világon, ellenőrizzük le a történelemből is, milyen szánalmas, becstelen, megalkuvó, jellemtelen ország vezetők, uralkodók és vallási vezetők (legnagyobb tisztelet a kivételeknek) birtokolták a hatalmat, és hiteltelen cselekedeteikkel csapták be, lopták meg, gyilkolták le saját népüket, azokat, akiknek legtöbb esetben hatalmukat köszönhetik.

A hitelesség fogalma az, ami mai korunkban a legnagyobb tiszteletet vívta ki a Dalai Láma számára, és ezért kapta még életében a tibeti társadalomtól is a „Nagy” jelzővel bővített, A Nagy XIV. elnevezést, ami messze nem járt ki minden uralkodónak Tibetben. A hitelességet kell, hogy alapul vegyük, mi emberek, mi a nép, mi, egy nemzet.

Többször említettem már, de nem árt ismételni, hogy a kiindulópont tisztázva legyen: jelenkorunk dalai lámájának ereje hitelességében rejlik. Elsősorban jó szándékában, valamint igazmondásában, felelősségvállalásban, önzetlenségében, becsületességében, bölcsességében és az igen nagy jelentőségű együttérzésben lelhető fel. Talán, így egyben közhelyszerű fogalmak ezek, de csak azoknak, akik már régen elfelejtették az egyszerű, de mély értelmű, több dimenziójú szavak erejét, mondhatnám karizmáját, mágiáját.

A Dalai Láma a Csakravartin jó példája, ősi szanszkrit terminológia szerint ő Buddha világi párja, az, aki a dharma-kerekének megforgatásával kormányoz és uralkodik. Szakrális világi uralkodó, és szakralitás nélkül világunk, a kozmosz, de semmi más sem értelmezhető.

Igen, jogos a felvetés, hogy azért élnek még ilyen emberek közöttünk a Dalai Lámán kívül is, és gyorsan hozzá is teszem, hogy szerencsére, mert jó szándékú, szív-emberek nélkül, még zavarosabb lenne minden. Kevésbé láthatóan, de az ő energiájukból is erőt nyerhetünk.

A Dalai Láma viszont nem csak saját maga ura, és ahogy már többször hallottuk tőle, nem csak Tibetért és a tibeti emberekért, nem csak minden országért és emberért, hanem minden érzőlényért vállalta tevékenységét. Irigylésre méltó, és a buddhista tradícióból visszaköszönő ikonikus kijelentése nagyon fontos üzenetet hordoz: „amíg csak a tér fennáll, amíg érzőlény létezik, addig legyek én is itt, enyhíteni a világ baját”. Ezek a szavak a hitelesség, az igazság szavai.

Vannak nem egészen jó indulatú kritikák a Dalai Láma irányába, miszerint ő egy nacionalista, szeparatista, terrorista és még ki tudja milyen -ista, az ördög követe, báránybőrbe bújt farkas lenne, aki aláássa a Kínai Anyaország egységét, széthúzást szít, és saját népét feláldozza önző céljai érdekében. Aki ezeket a nemtelen vádakat hallja, szálljon magába, mélyedjen el, és döntse el, mit lát a létforgatagból. Igen sajnálatos és lehet végzetes hiba, hogy a politikai döntéshozók, igaz csak formálisan és gazdasági érdekekből, de hajbókolnak a fondorlatos hazugságok kitalálói előtt. Személyes találkozók során, még nem találkoztunk olyan emberrel, aki ne a legnagyobb tisztelttel fordult volna a Dalai Láma irányába.

Persze lehet hallani jó szándékú ellenvetéseket is: csak beszél, könnyű neki ilyen jóságosnak lenni, hiszen nincs konkrét hatalma és nincs cselekvési hatóköre. Talán az ellenkezője igaz, minden hatalma és cselekvési köre megvan, csak mások az eszközei. Közönséges, de mindenki számára elérhető emberi létet meghaladó fegyverei vannak, amelyek lehet, hogy nem borítanak lángokba otthonokat, nem halnak meg ezrek bombáktól, nem semmisítenek meg pillanatok alatt egy országot, de a Dalai Láma együttérzésének és bölcsességének fegyverétől biztosan boldogság és méltó élet kerekedik. Az, az emberi hagyományt követő uralkodó, aki beleáll a rettenetes szenvedéssel teli dolgok közepébe, aki alantas hatalmasságok vállát lapogatja jóságosan, aki képes az együttérzés mellett kiállni a legnagyobb inferno közepette is, aki mozdulatlan tengelyként áll az őrület forgatagában, annak a fegyverei minden atombombánál hatalmasabbak és hatásosabbak, csak az egót pusztítják, egyébként meg építenek.

Egy uralkodó, ha sok más képessége mellet egyben nem spirituális is, nem lehet hiteles. Ha nem hiteles, nem lesz hosszú ideig hatalmon, vagy ha igen, akkor is szenvedni fog, és az emberek nem fogják szeretni, mert a hiteles vezetésre vágyó nép hiteles uralkodókra vár. Ezért szeretik és tisztelik rajongásig a Dalai Lámát emberek milliárdjai. A tibeti hagyomány jóslatai, valamint a Dalai Láma személyes álmai szerint Tenzin Gyaco még nagyon sokáig fog élni, és szolgálni fogja népét, az egész emberiséget. A Sambhala Tibet Központ, és veszem a bátorságot, hogy minden magyar ember nevében kívánom, hogy a jóslatok és XIV. Dalai Láma álmai váljanak valóra. Kündün, a 85. születésnapja után is legyen egészséges, hosszú életű, erővel teli, hogy továbbra részesülhessünk áldásos, bölcs együttérzésében minden érzőlény javára. Tibet, a tibeti emberek, és minden emberi lény legyen szabad, boldog és jó szándékú a Dalai Láma és mindannyiunk álma és akarata szerint.

om mani peme hung

Hendrey Tibora Tibetet Segítő Társaság Sambhala Tibet Központ nevében”

http://www.tibet.hu/tibetpress/sambhala-koszonto-oszentsege-a-xiv-dalai-lama-szuletesnapja-alkalmabol