Egyéb kategória

Ban Zhao előírásai a nők számára (II. rész): Az udvariasság és vendégszeretet ápolása

Az előírások nők számára (Nǚ jiè 女誡) egy ősi kínai útmutató a hagyományos női erények ápolására. A Han-dinasztia idején egy női polihisztor Ban Zhao (班昭) által írt mű a lányok erényekre való nevelésének szükségességével foglalkozott, és hamarosan a lánynevelés tartós referenciájává vált Kínában számos későbbi dinasztia számára. Ez a sorozat a nők hagyományos erényeire valamint a család és a társadalom harmonizálásában betöltött szerepére összpontosít.

A vendégekkel való bánásmód az ókori Kínában a nők erényének beszédes jele volt. Ban Zhao szerint a nő viselkedése és szerénysége a látogatók meghallgatása és a velük való beszélgetés során, valamint a szorgalma a tea és a frissítők felszolgálása terén, illetve a teljes szívvel tett erőfeszítései a férje vendégeinek ellátására, a nő ápolt erényének megnyilvánulásai voltak, amelyek nemcsak az otthon harmóniáját teremtették meg, hanem a szülők számára is megbecsülést hozott.

Női vendégek fogadásáról

Ban Zhao arra tanította a nőket, hogy a vendégek fogadásakor maximálisan merítsék ki az udvariasságot. A vendéglátás rituáléja általában a látogatás előkészítésével kezdődött, amelynek során a nők a lehető legnagyobb gondossággal rendezték el a székeket, az asztalokat, az edényeket és a tálakat.

A társalgás megnyitásakor a háziasszony érdeklődik a vendégei hogylétéről, mióta utoljára találkoztak, és udvariasan meghallgatja őket. Amikor a saját ügyeiről beszél, egy erényes nő nem csak úgy találomra, hanem a női természetéhez illő módon beszél.

„Azt, hogy gondosan választja meg a szavait, kerüli a vulgáris beszédet, megfelelő időpontban szólal meg, és nem fáraszt másokat a sok beszéddel, nevezhetjük a női szavak jellemzőinek.”

A nők gondoskodtak arról, hogy ruhájuk és frizurájuk, szép és megfelelő legyen, mivel ezt a látogatók iránti tisztelet jeleként is tekintették. (Kép: Thomas Allom via Wikimedia Commons)

Ban Zhao arra buzdította a nőket, hogy kerüljék a ‘pletykák és ostoba nevetgélés miatt’ való gyülekezést és a vendégekkel való bánásmódot tekintsék lehetőségnek az udvariasság és az önzetlenség ápolására.

„A nő szerényen engedelmeskedjen másoknak; tiszteljen másokat; másokat tegyen első helyre, önmagát pedig az utolsó helyre.”

Vendégként való viselkedés

Mások meglátogatásakor egy erényes nő nem vágyik arra, hogy figyelmet kapjon, és nem követel semmit. Ban Zhao szerint a mértékletesség és az etikett voltak a tudatos látogató legerősebb jellemzői.

Az ideális vendég tiszteletben tartja a háziasszony idejét, és az udvariassági szabályok betartása után közli a dolgát. Hacsak nem hívják hosszabb tartózkodásra, a jó vendég azonnal távozik, hogy ne okozzon gondot.

Amikor meghívták egy étkezésre, egy nő erényét az etikett mutatta meg. Az erőteljes önuralom a bőséges ételekkel szemben, valamint az evőpálcikák helyes használata és a kifogástalan testtartás a női méltóságról árulkodott.

A férfi vendégek kiszolgálásáról

Egy erényes feleség a legnagyobb udvariassággal és vendégszeretettel fogadja férje vendégeit. Feltétel nélküli együttműködést gyakorolva, a szorgalmas asszony csendben intézi a munkát a kulisszák mögött, hogy férje a lehető legjobb élményt nyújthassa látogatóinak.

Míg manapság gyakran a nemek közötti egyenlőtlenség jeleként érzékeljük a nők férfiakkal szembeni alázatát; a nők szelídségét és alázatosságát hagyományosan az emelkedett és harmonikus jellem jeleinek tekintették. Az ilyen erények ápolása nem helyezte a női szerepet az alsóbbrendűség síkjára, hanem kihasználta a nő veleszületett szelíd és gondoskodó természetét, hogy egyesítse a családot, és kipótplja a férje agresszívebb erőfeszítéseit a szilárd családi kötelékek kiépítésében.

A nők természetes hajlama, hogy odafigyeljenek a részletekre, a vendégek kiszolgálása során is megmutatkozott, különösen az ételek fűszerezése és a megfelelő főzési módszerek betartása során. A tetszetős ételek, valamint az elkészítésük és tálalásuk során tanúsított tisztaság és rend bizonyította, hogy milyen jól művelte női erényeit.

Egy odaadó feleség teljes szívvel együttműködve segített férjének vendégei kiszolgálásában. (Kép: Thomas Allom a Wikimedia Commons-on keresztül)

Ha egy látogatónak az éjszakát ott kellett eltöltenie, egy odaadó feleség gondoskodott a vendégszobáról, hogy kényelmes tartózkodást biztosítson a vendég számára, és olyan vendégszeretetet nyújtott, amely jó hírnevet hozott a házuknak.

A férj távollétében

Az erényes feleség nemcsak a férje jelenlétében, hanem a távollétében is tiszteli a férjét. Amikor a férj távollétében férfi vendégek látogatását fogadta, a nő szerény öltözködése és viselkedése a tisztaságát tükrözte.

„Legyen füle, mely nem hallja a kicsapongást, és legyen szeme, amely nem látja a romlottságot. Amikor kimegy a saját házából, ne legyen feltűnő az öltözködésében és a modorában. Ha otthon van, ne hanyagolja el a ruháját.”

Amikor egy férfi vendég érkezett az ajtóhoz, a feleségnek nem kellett őt közvetlenül üdvözölnie, hanem egy gyermeket küldött, hogy megkérdezze, ki az illető, és honnan jött. Ha a család barátjáról volt szó, maga a feleség fogadta, aki rendezett hajjal és ruhában, udvariasan meghívta a fogadószobába, és teával kínálta. A vendég ezután közölte a dolgát, és azonnal távozott.

Ha azonban a vendég egy nagyon közeli barát vagy rokon volt, a feleségnek illett meghívnia őt, hogy megvárja férje visszatérését. Ha a férfi úgy döntött, hogy elmegy, és később jön vissza, az udvarias feleség elkísérte őt a fogadószobába. Ezen egyszerű szabályok betartásával az asszonyról azt mondták, hogy teljes odaadással és kifogástalan modorral rendelkezik.

Megjegyzés: A cikkben szereplő idézetek Nancy Lee Swann Ban Zhao eredeti művének angol fordításából származnak.

I. rész: https://kinafokusz.hu/ban-zhao-eloirasai-a-nok-szamara-i-resz-a-mersekeltseg-es-a-szelidseg-apolasa/

Forrás:

https://www.visiontimes.com/2023/02/28/ban-zhao-precepts-for-women.html

(Kép: Tang Yin via Wikimedia Commons)