Kultúra

Ban Zhao előírásai a nők számára (I. rész): A mérsékeltség és a szelídség ápolása

Az előírások nők számára (Nǚ jiè 女誡) egy ősi kínai útmutató a hagyományos női erények ápolására. A Han-dinasztia idején egy női polihisztor Ban Zhao (班昭) által írt mű a lányok erényekre való nevelésének szükségességével foglalkozott, és hamarosan a lánynevelés tartós referenciájává vált Kínában számos későbbi dinasztia számára. Ez a sorozat a nők hagyományos erényeire valamint a család és a társadalom harmonizálásában betöltött szerepére összpontosít.

A késő Han-korszakot a társadalmi felfordulás és a bonyolult családi kapcsolatok jellemezték. Mivel a feleségek, ágyasok, gyermekek, nagyszülők és apósok egy fedél alatt éltek, gyakoriak voltak a konfliktusok.

Ban Zhao, erényes és tehetséges értelmiségiként, az erkölcsösség illetve további erények ápolásával kívánta irányítani korának asszonyait a bonyolult környezet harmonizálásában. Rövid, és gyakorlatias értekezését jól fogadták, és a kínai nők elkezdték magukat ehhez mérni. Sokan odáig mentek, hogy megtanulták a könyvet kívülről!

Etika és az erkölcs alapelvei

Ban Zhao tanításaiban a tisztességes erkölcsöt és a helyes elveket jelölte meg az erény művelésének alapjaként.

„Valamennyi lánynak, mindenfelé,

Először is meg kell tanulnia az erényt művelni.

Az erény művelésének módszereit illetően.

A legfontosabb,

Hogy tiszta és egyenes erkölcsű legyen.”

A továbbiakban elmagyarázza, hogyan ápoljuk az őszinteséget a mindennapi életben, és hogyan mutassuk meg azt tiszta és egyenes cselekedetek által. E leckék közül kiemeli a tisztaság kérdését, és úgy jellemzi azt, mint a nő testének „dicsőségét”, amely minden cselekedetét ragyogóvá teszi. Részletes tanácsokat adott arra vonatkozóan, hogyan őrizhetjük meg ezt azáltal, hogy kerüljük a másik nemmel való alkalmi érintkezést:

„Fiúknak és lányoknak nem szabad együtt lenniük.”

„Ha férfi vendégek vannak a fogadószobában,

Ne menj ki a saját szobádból;

Ha még az ajtód közelében is vannak,

Ne engedd, hogy a kíváncsiság kicsalogasson, hogy beszélj velük.”

A Qing-dinasztia albuma „A szépség drágaköveinek gyűjtése (畫麗珠萃秀)” címmel. A kínai nők a múltban inkább szemérmességből, mintsem a kényelem érdekében hordtak legyezőt. (Kép: He Dazi a Wikimedia Commons által)

Ban Zhao megértette, hogy egyetlen gondolat is nemkívánatos következményekkel járhat egy olyan személy számára, akinek nincs önuralma, ezért hangsúlyozta a tisztességes magatartást, hogy megakadályozza az erkölcstelen gondolatok bejutását a szívbe.

„Ha egyszer rosszat teszel,

Az mindenben rosszhoz vezethet.

Megtörténik egy rossz cselekedet, és száz követi.”

A mérsékeltség ápolása

A hagyományos kínai bölcsesség szerint a nők a földi elem, a jin szelíd és mérsékelt tulajdonságait testesítik meg, amelyek enyhítik és kiegyensúlyozzák a jang erejét és férfiasságát, ami a jin mennyei párja. Ezeknek a vonásoknak a nők viselkedésében kell megmutatkozniuk, ami fizikailag a beszédükben és a testtartásukban nyilvánul meg.

„Beszédnél, fogd vissza a hangod a fogaid között”

„Ha örülsz, ne nevess hangosan;

Ha dühös vagy, akkor se csapj zajt.”

Ban Zhao elmagyarázza, hogy a szelíd, halk hang mellé kecses viselkedésnek kell társulnia. A járás során azt tanácsolta a nőknek, hogy lassan és könnyedén, karlengetés nélkül haladjanak.

„Járás közben, nézz egyenesen, ne forgasd el a fejed”

„Ülő helyzetben ne rázd a térded – egy gyakori hiba a férfiaknál;

Álláskor, tartsd diszkréten a szoknyádat.”

A rendezett és megfelelő öltözködésre a nők egyenes jellemének visszatükröződéseként tekintettek. Ban Zhao a szemérmességet nélkülözhetetlen erényként emelte ki, és arra buzdította a nőket, hogy arcukat legyezővel vagy fátyollal takarják el, és kerüljék, hogy az alakjukat megmutassák.

„Kövesd az erényt, az illemet és a tisztességet,

így teljesítitek be létünk célját.”

Virágos fejdíszt viselő udvarhölgyek. A hagyományos kínai ruhadarabok gyönyörűek voltak anélkül, hogy felfedték volna az alakot. (Kép: Zhou Fang a Wikimedia Commons által)

A harmónia biztosítása

A hagyományokat követő kínai nők és lányok arra törekedtek, hogy alázatosak és szelídek legyenek. A család különböző részeinek kapcsolataiban a nők odaadó és engedelmes jelleme hatékonyan elősegíthette a háztartáson belüli harmóniát.

„A család jólétéért,

Vannak nagyon jó szabályok;

A nőknek buzgón meg kell tanulniuk őket.

Ezek közül a békét követni

a legfontosabb.

Az engedelmesség mindenben a következő.”

Az ilyen szintű szerénység erényének ápolása azonban különösen erős akaratot és nagy önuralmat igényelt. A nők arra törekedtek, hogy az elméjüket és a szívüket a személyes kapcsolatokon keresztül mérsékeljék.

„Ha az após vagy az anyós megdorgál,

fogadd szelíden, harag nélkül.”

„Élj békében mind a feljebbvalóiddal, mind az alárendeltjeiddel.”

A jellem ápolásának érdeme abban rejlett, hogy az ember képes volt „az igaz szívének és kedves arcának” megőrzésére, miközben betöltötte a kor megpróbáltatásokkal teli női szerepeit. Csak akkor volt valaki méltó arra, hogy példás kínai hölgynek tekintsék, ha „elégedett volt minden körülmények között”.

Megjegyzés: Minden idézet Esther E. Jerman Instruction for Chinese Women and Girls című könyvéből származik, amely Ban Zhao eredeti könyvének angol nyelvű változata.

Forrás: https://www.visiontimes.com/2023/02/09/cultivating-modesty-women-china.html