Hírek,  Kultúra

A KKP átírja az evangéliumot: Jézus e szerint ténylegesen „megölte” a házasságtörésen tetten ért nőt

Írta: MASSIMO INTROVIGNE

Bitterwinter.org

A kínai rezsim bibliai történetet változtat meg: A János evangéliumából való történetet úgy írják le a kínai diákoknak, hogy a Megváltó arra vár, hogy a farizeusok távozzanak, és aztán saját maga kövezi meg a házasságtörő nőt.

Minden keresztény ismeri a történetet. János evangéliumában, 8: 3–11, mondják el. „János 8:3 Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vivének hozzá, akit házasságtörésen kaptak vala, és a középre állítván azt, János 8:4 Mondának néki: Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. János 8:5 A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek köveztessenek meg: te azért mit mondasz?” János 8:6 Ezt pedig azért mondák, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniok. Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre. János 8:7 De mikor szorgalmazva kérdezék őt, felegyenesedve monda nékik: Jézus először nem vette figyelembe őket, de aztán azt mondta a farizeusoknak: „Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ.” János 8:8 És újra lehajolván, írt vala a földre. János 8:9 Azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván, egymásután kimenének a vénektől kezdve mind az utolsóig; és egyedül Jézus maradt vala és az asszony a középen állva. János 8:10 Mikor pedig Jézus felegyenesedék és senkit sem láta az asszonyon kívül, monda néki: Mivel tudták, hogy nem voltak bűn nélküliek, elmentek, egyik a másik után, kezdve a legöregebbekkel; és egyedül hagyták Jézust az asszonnyal, aki előtte állt. Jézus azt mondta neki: „Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott-é téged? János 8:11 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél!” (Károli Biblia, János Evangéliuma 8. fejezet)

Ez egy erőteljes történet az irgalmasságról és a megbocsátásról. Jézus nem tűri a bűnt, de isteni tekintélyével megbocsát a bűnösnek. Az irgalmasság és a megbocsátás azonban a Kínai Kommunista Párt (KKP) számára ismeretlen.

Az összes vallás szentírásainak a beígért jövőbeni „elkínaiasítására” való törekvés közepette történhetett meg, hogy egy, a KKP által kiadott szakközépiskolai tankönyv a „Szakmai etika és a jog” oktatására, a fenti történetnek egy másik változatát meséli el, amint azt a UCA News (a Katolikus Ázsiai Hírek Uniója) feltárta. A tankönyv a University of Electronic Science and Technology nyomdájának kiadásában jelent meg.

https://www.ucanews.com/news/chinese-catholics-angry-over-book-claiming-jesus-killed-sinner…

A tankönyv a házasságtörésen tetten ért nő történetét a következőképpen meséli el: „A tömeg a törvényük szerint halálra akarta kövezni a nőt. De Jézus azt mondta: „Hadd dobja az első követ, aki soha nem vétkezett.” Amikor ezt hallották, egyik a másik után elosontak onnan. Amikor a tömeg eltűnt, Jézus halálra kövezte a bűnös nőt, és azt mondta: „Én is bűnös vagyok. De ha a törvényt csak makulátlan emberek tudnák végrehajtani, a törvény halott lenne.”

A kínai keresztények tiltakoznak egy olyan tankönyv ellen, amely bűnössé és gyilkossá teszi Jézust. Valójában azonban az esemény körmönfontabb ennél. Nem arról van szó, legalábbis nem főként arról, hogy negatív képet fessenek Jézusról. Magáról a KKP-ról van szó. A KKP sok bürokratája, bírája és rendőrje köztudottan korrupt. A történt mégis azt tanítja, hogy engedelmeskedni kellene nekik. Ha a „bűnösöket” megakadályoznák a törvény végrehajtásában, beleértve a halálbüntetés alkalmazását, szabályszerű eljárással vagy anélkül, „a törvény halott lenne”.

A történet azt tanítja a kínai diákoknak, hogy a törvény és a párt jó és tiszta, és túlszárnyalják azokat a tisztátalan embereket, akik véletlenül képviselik őket.

Még akkor is, ha a tisztek korruptak, a döntésüket el kell fogadni, mert, hogy őszintén-e vagy romlottan, ők a pártot képviselik, és a párt törvényét sohasem szabad megkérdőjelezni.

Ez ugyan a KKP szabványos elmélete, de teljesen elferdíti Jézus tanításának a jelentését János evangéliumában. Jézus mozgósítása a KKP propagandájára istenkáromló és sértő a keresztények számára. Ugyanakkor több ilyen elferdítés várható, mivel Kínában a vallásos írásokat fokozatosan „elkínaiasítják”.

Eredeti angol szöveg:

https://bitterwinter.org/ccp-rewriting-the-gospel-jesus-actually-killed-the-woman-taken-in-adultery…

Credit: Massimo Introvigne