Kultúra,  Történelem

A császár és a siralomház halálraítéltjeinek az ígérete

Taizong (Tajcung), a Tang-dinasztia császára a kínai történelem egyik legbölcsebb és legnagyobb császára volt. Taizong (Tajcung) (626-649) uralkodása, más néven a „Zhenguan (Csenkuan) jó kormányzásának korszaka” elnyerte a kínai emberek nemzedékeinek a csodálatát. Híres volt a közigazgatás terén elért újításairól és híres erényeiről.

A Zizhi Tongjian (Cecse Tungcsien) című könyv figyelemre méltó beszámolóval rendelkezik Taizong (Tajcung) császárról és a siralomház 390 halálraítélt foglyának a „halálmegállapodásáról”.

Taizong (Tajcung) nagyon jóindulatú császár volt, és soha nem szorgalmazta a szigorú büntetést vagy kegyetlenséget. A foglyok halálbüntetésének felülvizsgálata során rendeletet alkotott, miszerint minden halálbüntetési esetet háromszor kell jelenteni a császárnak (ezt később ötszörösre emelték). Ez a kimerítő folyamat arra szolgált, hogy biztosítsa, hogy minden jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, minden enyhítő körülményt figyelembe vettek, és minden fellebbezés igazságos volt. Így igazán biztosította, hogy egyetlen jó foglyot se végezzenek ki igazságtalanul.

Taizong (Tajcung) uralkodásának hetedik évének utolsó holdhónapjában (633) ő járőrözött a bírósági börtönben, ahol 390 halálraítélt fogoly várta büntetésének a végrehajtását. Ezek a foglyok szigorú ellenőrzési eljáráson mentek keresztül, és bűncselekményeiket már nem lehetett megbocsátani nekik.

Mindezek ellenére Taizong (Tajcung) a jóindulat szívével még mindig adott egy utolsó esélyt a halálraítélt foglyoknak. Még azok iránt is empátiája volt, akiknek meg kellett halniuk. Taizong (Tajcung) személyesen hallgatta meg azokat a foglyokat, akiknek már nem volt kifogásuk a bűnösségük ellen, de erős vágyukat fejezték ki, hogy hazamenjenek, és újra meglátogassák a szüleiket és feleségüket.

Egy pillanatnyi elmélkedés után Taizong (Tajcung) bejelentett egy döntést, amely mindenkit meglepett. Azt mondta a foglyoknak: Hazamehettek, és újra együtt lehettek a szeretteitekkel. Életetek hátralévő részét töltsétek szeretetben és gondoskodásban, de be kell tartanotok egy ünnepélyes megállapodást. Ígérjétek meg, hogy a következő év kilencedik holdhónapjának negyedik napján időben visszatértek Chang’anba (Csang’anba), hogy szembenézzetek a halálos ítéletetekkel.

Taizong (Tajcung) ajánlatának meghallgatása után a foglyok alig hittek a fülüknek, és hangosan ujjongtak. Qing Daizhou (Csing Tajcsou), az udvartartási ügyek titkára nem tudta magát türtőztetni, és emlékeztette a császárt: „Ezek az emberek gyilkosok, a legbűnösebbek, és nem lehet megbízni bennük. Ha nem térnek vissza, amikor eljön az ideje, hogyan fogjuk megmagyarázni? Kérem, gondolja át újra!”

Taizong (Tajcung) határozottan válaszolt: „Neked egy őszinte szívet kell használnod a hűségért cserébe, és én hiszem, hogy nem fogják eljátszani ezt a bizalmat.”

Zhenguang (Csenkuang) (Kr. u. 634.) nyolcadik évében, azon a napon Chang’an (Csang’an) város utcái zsúfolásig megteltek. Mindenki arra volt kíváncsi, hogy ezek a foglyok valóban teljesítik-e fogadalmukat, és visszatérnek-e, hogy szembesüljenek a büntetésükkel.

A siralomház halálraítélt foglyai valóban visszatértek egyik a másik után. A börtön tisztviselői megszámolták a visszatért foglyok számát, és megállapították, hogy még mindig hiányzik egy elítélt. A nyilvántartás szerint Xu (Hszü) Fulin, aki Fufengben, Gyeonggi tartományban élt, még mindig nem tért vissza.

Minden tekintet Taizong (Tajcung) császárra szegeződött, csupán hogy észrevegye, hogy nyugodt és derűs marad. Arra kért mindenkit, hogy várjon egy pillanatot. Még két óra eltelte után sem jelent meg Xu (Hszü) Fulin. Az emberek között azt suttogták, hogy esetleg nem jön vissza, hogy szembenézzen a büntetésével. Éppen akkor látták, hogy egy ökrös szekér közeledik, és végre megjelent Fulin.

Kiderült, hogy a visszaúton megbetegedett, és ki kellett bérelnie a szekeret, hogy visszaszállítsa.

Erre Taizong (Tajcung) császár arcán megnyugtató mosoly látszott. Azután egy megdöbbentő döntést hozott.

Megkegyelmezett az összes siralomházi halálraítélt fogolynak. Ezeknek az edzett, siralomházi halálraítélt foglyoknak egy szent lehetőség lett adva, és a becsületességük miatt visszanyerték az életüket.

Tang Taizong (Tajcung) valóban megérdemli, hogy bölcs császárként tiszteljék. Szerető szívét, jóságát, együttérzését és bölcsességét arra használta, hogy felemelje és megfordítsa a kemény lelkű, halállal megfélemlített elítéltek egy csoportját. A jósága, még ha olyan régen is volt, továbbra is példaértékű korunk számára és nagyon megható.

BC Chua fordította az eredeti kínai cikket angolra

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

https://visiontimes.com/…/the-emperor-and-the-death-row…

Kép: Tang Taizong (https://en.wikipedia.org/wiki/Emperor_Taizong_of_Tang…)

Jogok: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en