Kultúra

Xu Da, a hűséges, elővigyázatos és kiváló tábornok

Xu Da (Kr. u. 1332–1385) híres hadvezér volt, aki nagyban hozzájárult a Ming-dinasztia létrehozásához. Taizu Zhu Yuanzhang császár a katonai eredményei, hűsége és elővigyázatossága miatt az arcképét elsőként helyeztette el a Férfiak Érdemének Ming Templomában.

Rendíthetetlen katona és hűséges barát volt:

Xut fiatal korában magas, bátor harcosként ismerték, aki huszonkét éves korában csatlakozott a következő császár, Zhu Yuanzhang lázadó seregéhez. Közeli barátja lett Zhunak és ez a barátság az elhivatottságuk és képességeik kölcsönös tiszteletén alapult. Mikor Zhut, az alacsony rangú tisztet a lázadók elküldtek délre, egy veszélyes katonai küldetésre, Xu volt az első harcos, aki úgy döntött, követi Zhut. Sok csatát vívtak meg együtt.

Mikor félreértésekből adódóan egy lázadó csoport Zhut túszként tartotta fogva, és veszélyben volt az élete, Xu önként meglátogatta a rivális lázadókat, hogy Zhu helyébe lépjen. Zhu biztonságban visszatért, majd Xut is szabadon engedték. Ez az eset a barátságukat még szorosabbá tette.

Xu kulcsfigura volt a déli területek egységesítésénél, amelyeket kezdetben több különböző lázadó banda foglalt el. Számos fontos csatában élvonalban harcolt a seregével, és ezáltal követői körében nagy tiszteletre tett szert.

A tiszteletteljes hadvezér

Xu kezdetben harcosként, majd később tiszteletteljes hadvezérként vált ismertté. Igazságérzete és empátiája szintén jó karakteréről tanúskodott. Gyakran rábeszélte a csatákban foglyul ejtett harcosokat, hogy csatlakozzanak a seregéhez, és szolgálják őt, így a csaták után tehetséges harcosokkal bővült a serege.

Miután tábornoki rangra emelkedett, Xu szigorú szakterületeket és katonai kódokat határozott meg a seregében. Halálbüntetést érvényesített fosztogatásért, a civilek tulajdonának megsértéséért vagy a katonai táborból engedély nélkül való elvándorlásért miután a csapata délen elfoglalt egy fontos és virágzó várost. Az intézkedései megkülönböztették a seregét a többi rivális lázadótól, és a civilek támogatását is elnyerte.

Ő volt az a vezető tábornok, aki kitervelte északon a Yuan-dinasztia megdöntését. Mikor a serege végül eljutott északon a mongol Yuan-dinasztia fővárosáig, megparancsolta, hogy a nemzet kincsét lepecsételten raktározzák, készítsenek listát minden térképről, könyvről, irodalmi műről és ékszerről, amit a palotában lefoglaltak. Kiküldött egy elit csapatot a palota védelméért, és megvédte a zaklatásoktól a mongol királyi család tagjait, a szobalányokat, szolgákat és úgy egyáltalán a palotában élőket. Ezek az intézkedések jelentősen növelték a polgári és általános bizalmat, és egy zökkenőmentes dinasztiaváltást tettek lehetővé az északi fővárosban.

Elővigyázatos és alázatos

Xut a legkiválóbb katonai vezetőnek tartották, aki segített megalapítani a Ming-dinasztiát, így Zhu Yuanzhangból Taizu császár lett, akit Hongwu császárként is jegyeznek. Annak ellenére, hogy átfogó oktatás nélkül emelkedett ilyen tiszteletteljes pozícióba, Xu nem mutatott arroganciát más konfuciánus tudósok felé. Éppen ellenkezőleg, megfontolt volt, és mindig mélységesen udvarias a tudósokkal, és jó viszonyban állt a tudós körökkel.

Annak ellenére, hogy a mongolokat elűzték a Nagy Falon kívülre, északon még mindig veszélyt jelentettek Kínára. Hogy megszilárdítsák az északi határt, Xu számos katonai hadjáratot indított messze északra és északnyugatra. Évekig minden tavasszal elhagyta a fővárost, és késő télen tért vissza a katonai küldetésekből, de sohasem panaszkodott, és azonnal, ahogy visszatért a fővárosba, átnyújtotta a hadsereg hivatalos pecsétjét Taizu császárnak.

Miután Taizu császár trónra került, a katonai vezetőknek rendkívül nehéz volt megosztaniuk a sikereket, habár régebben megosztották vele a hányattatásaikat. Szerencsére Xu még mindig a császár bizalmasai közé tartozott. A császár ünnepi lakomával fogadta, amikor visszatért a hadjárataiból, és testvérének szólította, Xu mégis elővigyázatossággal és tisztelettel viseltetett iránta.

Xu egyszerű és tartózkodó életet élt. Egy kis házban lakott, mindig saját kocsiját vitte őrök garmada nélkül, és megosztotta a tudósokkal a helyét, hogy tanuljon és diskurálhasson velük.

A kiváló eredmény (Da Gong)

Taizu császár egyszer ezt mondta Xunak: „Fivérem, nagyban hozzájárultál a dinasztiához, de még mindig egy kis házban élsz. Ajándékba akarom adni neked a régi házam.” Az úgynevezett régi ház Zhu kastélya volt, ahol Kind Wuként élt, mielőtt császár lett. Xu udvariasan, de határozottan visszautasította.

Azonban Taizu császár nem hagyta annyiban. Egyszer Xu lerészegedett és elaludt King Wu kastélyában. Mikor Xu felébredt, észrevette, hol aludt, és sietett a császárhoz a bocsánatáért esedezni – azokban a napokban úgy lehetett ezt értelmezni, mintha rosszindulatú vagy hűtlen lenne a királyi házhoz. A császár nagyon elégedett volt a hűségével valamint politikai tudatosságával, és megparancsolta, hogy építsenek Xunak egy új házat a régi háza mellé, és felírták a kapubejáróra, hogy „Da Gong”, azaz „kiváló eredmény”.

Taizu császár így dicsérte Xut: „a hadsereg vezetője a császár irányítása alatt, aki diadalmasan visszatér, fenntartja az alázatot és a legkevésbé sem büszkélkedik. Sem a pompa, sem pedig a kincsek nem tették kapzsivá, és a hibátlansága ragyog, mint a nap, és tiszta, mint a hold. Senki sem tudja háttérbe szorítani.” Mikor Xu elhunyt, a császár bezárta az udvart, és mélységes szomorúsággal vett részt a temetésén.

Tiazu császár irányítása alatt Xu portréját a Férfiak Érdemének Ming Templomában az első helyen helyezték el. Az utódai három generáción keresztül nemesi rangot kaptak.

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

Az Epoch Times Kína Kutatócsoportja, Clearharmony.net

Kép: SM Yang – Epoch Times