Hírek

Titkosított dokumentum tárja fel egy spirituális csoport Peking által elrendelt felszámolását – népirtásra utaló bizonyíték

(Az eredeti dokumentum megtekinthető a cikk alján megadott forrás linkje alatt.)

Az Epoch Times nemrégiben megszerezte a 20 éve kiadott szigorúan titkos állami dokumentumot, amely megerősíti, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) visszaélt az igazságszolgáltatási rendszerrel és manipulálta az ország biztonsági apparátusát, hogy népirtást kövessen el a Fálun Gong hívei ellen. Az Epoch Times két kínai ügyvédet is megkérdezett, akik úgy vélik, hogy az üldözésnek nincs jogi alapja.

A Fálun Gong, más néven Fálun Dáfá, egy békés meditációs gyakorlat, amely az őszinteség, együttérzés és tolerancia egyetemes értékeire összpontosít. Jiang Zemin (Csiang Cömin) volt KKP-vezető 1999 júliusában üldözési kampányt indított a Fálun Gong ellen, amely a mai napig is tart. A Fálun Gong-gyakorlókat illegálisan veszik őrizetbe, kínozzák és meggyilkolják őket.

A KKP állami médiája és tankönyvei is folyamatosan publikálják a csoportot veszélyes „kultuszként” gyalázó propagandát.

A gyakorlat szisztematikus üldözését és a kényszerrel végrehajtott szervrablásokat a fogvatartott Fálun Gong-gyakorlókon nemzetközi szervezetek és külföldi kormányok dokumentálták és ítélték el sorra az utóbbi években.

A „szigorúan titkos” besorolású kiszivárgott dokumentumot a The Epoch Times szerezte meg megbízható forrásból. Ez egy bírósági vélemény, amelyet 2000. november 30-án adott ki a KKP Legfelsőbb Bírósága, a Legfelsőbb Ügyészség, a Közbiztonsági Minisztérium, az Állambiztonsági Minisztérium és az Igazságügyi Minisztérium. A Legfelsőbb Bíróság Főirodájának első titkára nyomtatta ki.

A „Vélemények a Fálun Gong eretnek szervezet törvénytelen és bűnös tevékenységeivel szembeni szigorú eljárásról a törvény által” című dokumentum kijelenti, hogy „a politikai és jogi osztályoknak minden szinten határozottan végre kell hajtaniuk Jiang Zeminnek (Csiang Cöminnek) „a Fálun Gong felszámolására vonatkozó fontos utasításait”.

Felsorolta a Fálun Gong-gyakorlók nevét, a különféle Fálun Gong-tevékenységekhez kapcsolódó bűnügyi vádakat és a büntetés mértékét.

Például a dokumentum úgy határozza meg a Fálun Gong-anyagok összeállításának, kinyomtatásának és terjesztésének a tevékenységét, mint az „államhatalom felforgatására való ösztönzést”, a kínai büntető törvény (büntető törvénykönyv) 105. cikkelyének második bekezdésére hivatkozva.

A „párt- és állami vezetők rágalmazásának” vádja azokra vonatkozik, akik felszólalnak az üldözés ellen, feltárják a Fálun Gong-gyakorlók önkényes letartóztatását és embertelen bánásmódját (pl. verések, kényszermunka és agymosások a fogvatartási központokban), és pert indítanak a hatóságok ellen, hogy felelősségre vonják őket az üldözés által okozott károkért. Minden ilyen személyt „elítélnének és megbüntetnének a büntető törvény 246. cikkelye szerint” – áll a dokumentumban.

A dokumentum azt is állította, hogy a KKP által a Fálun Gongot érintő esetek kezelése „politikai, törvényes és államvezetés központú volt”, és megkövetelte, hogy „a politikai és jogi osztályok minden szinten szorosan együttműködjenek a Párt Központi Bizottságának egységes vezetése alatt”.

A Fálun Gong-üldözésnek nincs jogi alapja – mondják a kínai ügyvédek

Az Epoch Times két kínai ügyvéddel beszélt, hogy kikérjék szakértői véleményüket a bírói vélemény jogszerűségéről.

Liu Ping (álnéven) az évek során számos Fálun Gong-gyakorlót védett a szárazföldi kínai bíróságokon. Azt mondta, hogy bár korábban látott hasonló dokumentumokat, mégis megdöbbentette a Fálun Gongot célzó erős nyelvezet. „Ez egy háború, amelyet a KKP indított az állami bírói hatalmat használva a Fálun Gong közösség ellen!” – mondta.

Liu hozzátette továbbá, hogy mivel a dokumentum azt mutatja, hogy a rezsim teljes biztonsági apparátusát mozgósította a Fálun Gong megcélzásához, ez bizonyíték arra, hogy a KKP népirtást követett el.

A Nemzetközi Büntetőbíróság a népirtást a következőképpen határozza meg: „egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport egészének vagy egy részének megsemmisítésére irányuló konkrét szándék… súlyos testi vagy lelki sérülést okozva a csoport tagjainak; [vagy] szándékosan a csoport életének olyan körülményeit sújtva, amelyek teljes egészében vagy részben fizikai megsemmisülését eredményezik.”

Chen Jiangang (Csen Csienkang), egy ügyvéd a szárazföldi Kínából, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, szintén sok Fálun Gong-gyakorlót képviselt, amikor Kínában tartózkodott.

Liu elemzése szerint ennek a dokumentumnak az öt különböző, a biztonsággal kapcsolatos szervezeti egység általi közzététele eleve jogellenes, mert ezek nem rendelkeznek hatáskörrel rendelkezések kibocsátására.

Chen (Csen) azt mondta, hogy a dokumentum „rendészeti vélemény”, ami hasonló a párt véleményéhez. Maga a dokumentum nem törvény, és nem is felel meg a bírói értelmezési gyakorlatnak – mondta.

„Még jogi szempontból is illegális, és a dokumentumnak nincsenek jogi jellemzői vagy jogi érvényessége” – mondta.

Chen (Csen) rámutatott, hogy még maga a KKP-rezsim sem hirdetett ki semmilyen konkrét törvényt a Fálun Gong „eretnek szervezetként” való azonosítására.

Azokban az években, amikor Fálun Gong-gyakorlókat védett, Chen (Csen) ezt felvetette a bíróságon. És egyetlen ügyész, bíró vagy rendőrtiszt sem adhatott jogalapot a Fálun Gong ilyen szervezetként való meghatározására – mondta.

A „szigorúan titkos” dokumentum törvénytelen

Liu hangsúlyozta, hogy e dokumentum törvénytelensége abban is áll, hogy rendkívül bizalmas, és nem került nyilvánosan bejelentésre.

„A jogi természetű dokumentumokat nyilvánosságra kell hozni, mielőtt azok hatályba lépnének. A KKP titkos „törvényt” alkot, akkor hogyan tudják az emberek betartani? Ezért ez a fajta „törvény” az üldözés gyanús eszköze és megmutatja annak törvénytelenségét.”

Liu azt mondta, hogy Kínában a politikai és jogi osztályok minden szinten valószínűleg belső szinten idézték és továbbították ezt a titkos bírósági dokumentumot.

Liu felfedte, hogy a KKP „titoktartási törvényének” 15. cikkelye szerint a szigorúan titkos dokumentumok titoktartási ideje nem haladja meg a 30 évet, így ennek a dokumentumnak még mindig tízéves titoktartási ideje van. Most, hogy leleplezték, azonban már konkrétan a KKP által elkövetett „népirtás bizonyítéka” – mondta.

Chen (Csen) kommentálta a dokumentum besorolását is: „Ez egy szigorúan titkos dokumentum, amely azt mutatja, hogy az azt kiadó öt osztály olyan törvénytelen és bűnös tevékenységeket folytat, amelyekről nem akarják, hogy az emberek tudjanak róluk.”

Politikai kampány a Fálun Gong üldözésére

Chen (Csen) rámutatott, hogy a dokumentum szövege és nyelvezete a kulturális forradalom korszakának terminológiájára emlékeztet. Az olyan kifejezések, mint „reakciós” és „sztrájk”, amelyek az egész dokumentumban megjelennek, azt jelzik, hogy ez egy politikai üldözés a Fálun Gong ellen – mondta. A kulturális forradalom (1966-1976) Mao Ce-tung volt vezető erőszakos, országos szintű kampánya volt, amelynek célja az „ellenforradalmárok” elleni szigorú eljárás volt, és számos halálhoz vezetett.

„E dokumentum kiadásában és a Fálun Gong 1999-ben kezdődött üldözése során nem a törvény, hanem Jiang Zemin (Csiang Cömin) személyes akarata valósul meg. Ebben a dokumentumban a leggyakrabban használt kulcsszavak az „elnyomás” és a „szigorú eljárás”. Ezek a szavak a törvénytelenséget testesítik meg” – mondta Chen (Csen).

A „tudatosság növelése és a bűnüldözési gondolatok egységesítése” kifejezés azt is mutatja, hogy „ez a bírósági dokumentum kizárólag Jiang Zemin (Csiang Cömin) egyéni akaratának megvalósítását szolgálja, amely a Fálun Gong jogellenes üldözése, amelyet Jiang (Csiang) indított el a KKP-rendszer segítségével” – hangsúlyozta Chen (Csen).

A büntető törvény 300. cikkelye

A dokumentum a büntetőtörvény 300. cikkelyét használja – „eretnek szervezetet használva a törvény végrehajtásának aláásására” – a Fálun Gong-gyakorlók üldözésének az igazolására. Ez a leggyakoribb bűnvád, amelyet a kínai bűnüldöző hatóságok a Fálun Gong-gyakorlók üldözésére használtak.

Chen (Csen) rámutatott, hogy a 300. cikkellyel összhangban legalább négy feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy a Fálun Gong gyakorlása bűncselekménynek minősüljön.

1. A felek egy szervezetet „használnak” a törvény „aláásására”. A Fálun Gong-gyakorlók nem folytatnak olyan tevékenységeket, amelyek megfelelnek ennek a kritériumnak, és semmi közük sincs ahhoz, hogy „bármilyen szervezetet igénybe vegyenek” – mondta Chen.

2. A csoport „eretnek szervezet”. A KKP-nak azonban sohasem volt jogi alapja, hogy a Fálun Gongot, mint ilyet azonosítsa.

3. A csoport olyan szervezet, amelynek állandó személyzete és egyértelmű munkamegosztása van. De a Fálun Gong esetében nincs szervezet vagy tagság.

4. Meg kell határozni és meg kell erősíteni a vonatkozó nemzeti törvényeket és közigazgatási rendelkezéseket, amelyeket megsértettek. A KKP szerint a Fálun Gong hívei nem gyakorolhatnak otthon és nem készíthetnek a Fálun Gonggal kapcsolatos anyagokat, de a KKP valójában nem tudja kimutatni, hogy ezek a cselekedetek mely nemzeti törvényt vagy közigazgatási szabályt sértették meg.

Chen (Csen) elmondta, hogy mivel e kritériumok egyike sem teljesül, a KKP állítása a Fálun Gong „törvényes” üldözéséről a törvény téves értelmezésén alapul.

Chen (Csen) hozzátette, hogy a bűncselekmény megállapításához törvényre van szükség a törvénytelen és bűnös tevékenység meghatározásához, és a vádlott magatartásának károsnak kell lennie a társadalomra. Ehhez képest a Fálun Gong-gyakorlók, akikkel Chen találkozott mind békések és törvénytisztelők.

„Minél több [Fálun Gong] ügyet kezelek, annál jobban megértem a KKP kegyetlenségét és törvénytelenségét” – mondta.

„A KKP megsérti a saját törvényeit. A KKP közbiztonsága, ügyészsége és rendőrsége valóban akadályozzák és károsítják a törvények végrehajtását… Hűségesen végrehajtották az ebben a [titkosított] dokumentumban szereplő utasításokat… és brutálisan üldözték a Fálun Gongot.”

Forrás: https://m.theepochtimes.com/…/classified-document…

A titkos minősítésű dokumentumok képei megtalálhatóak az eredeti cikkben.

Kép: Minghui.org