Kultúra

Kiemelkedő személyek: Guan Zhong – az első kínai állami jogfilozófus

Guan Zhong kiváló politikus volt, és az első állami jogfilozófus a Tavaszi és Őszi Időszak alatt a kínai történelemben. I.e. 685-ben nevezte ki miniszterelnökké Qi Huan hercege, és abban az időszakban, a kormányzása alatt Qi a leghatalmasabb állammá vált.

Guan Zhong és Bao Shuya tizenéves koruk óta barátok voltak. Felismerve Guan tehetségét, de ismerve a szegényes pénzügyi hátterét, Bao mindig figyelt Guanra, és kedvességgel kezelte őt még akkor is, mikor néha Guan a személyes tárgyait vette el. Így történt az is, hogy később Bao Shuya beajánlotta Guant Qi Huan hercegének, hogy jelölje miniszterelnöknek.

Nem sokkal kinevezése után Guan számos reformmal kezdte el modernizálni Qi államot, és a politikája később segített Huan hercegnek az elsővé válni a vazallus szövetség hegemóniáinak a soraiban a Tavaszi és Őszi Időszakban.

Guan központosította az állami hatalmat az állam szabályos egységekre osztásával, melyet a központi iroda, közvetlenül a herceg igazgat. Miután négy csoportba minősítette a népességet, úgymint tisztviselők, parasztok, kézművesek és kereskedők, Guan kifejlesztett egy jobb módszert a tehetségek kiválasztására, hogy azok tisztviselők legyenek egy képzési program segítségével. Módosította az adó kódokat a gyűjtésről a sok-háztartástól kezdve az egyedi háztartásokig. Ezzel a reformmal Guan sikeresen segített Qinek átirányítani az adminisztratív felelősséget az egykor hatalmas arisztokrata klánoktól a professzionális központosított irodába.

Guan azt is hitte, hogy az emberek jóléte az állam alapja. A jóllakott emberek könnyen tanulnak illemet és etikettet, és az uralkodók által felügyelhetők. Azt is javasolta, hogy az uralkodónak törődnie kellene minden társadalmi osztály gazdasági jólétével, és biztosítania kellene, hogy az emberek hajlandóak legyenek szolgálni az uralkodót. Az állam négy pillére az illem, igazságosság, tisztesség és lelkiismeret volt, és az uralkodónak be kell mutatnia az erényét, mely ezeket az irányelveket követi példaként.

A negyven év alatt, amíg miniszterelnök volt, Guan Zhong számos reformintézkedést hajtott végre bel- és külpolitikai tekintetben, és segítségével Qi győzedelmeskedett mind a politika, katonaság, gazdaság, stb. vonatkozásában.

A „Guanzi” című könyv írójaként is elismert Guan Zhong, mely a legkorábbi ismert könyv az ősi Kínában folyó jogi és gazdasági dolgokról. A gazdaság tekintetben lefedi a pénzügyi, banki, monetáris, kereskedelemi, adózási és más gazdasági szempontokat, és nagy hatással volt az ősi Kína gazdasági fejlődésére.

* * *

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

Az Epoch Times Kína Kutatócsoportja, Clearharmony.net

Kép: Guan Zhong miniszterelnök Qi Huan hercegénél

Illusztrálta: Zhiching Chen, Epoch Times