Politika

Ferenc pápa és Kína: Vatikáni rejtély és javaslat

BitterWinter (Massimo Introvigne cikkének fordítása a szerző hozzájárulásával): “Azt mondják, július 5-én Ferenc pápa nem olvasta fel egy általa előre megírt beszédének bekezdését, amelyben a szabadságot támogatta Hongkongban. A további spekulációk elkerülése érdekében lehet, hogy a Vatikán közzéteszi a 2018. évi kínai megállapodás szövegét.

Hálaadás

Július 5-én egy olyan titokzatos esemény történt a Vatikánban, aminek Dan Brown (regényíró) is örült volna. A pápa beszédeit „embargó alá helyezték” az újságírók számára, ami azt jelenti, hogy a média csak azután hivatkozhat rájuk, miután a pápa már beszélt róla. A múltban az embargót megsértő újságírók elvesztették a Vatikánnal szembeni megbízólevelüket.

Azt mondják, hogy Ferenc pápa szokásos vasárnapi beszédének olasz nyelvű embargó szövege tartalmazott egy bekezdést Hongkongról, ami a következőképpen szólt: „Az elmúlt néhány napban különös figyelemmel és aggodalommal követtem, hogyan alakult ki egy bonyolult helyzet Hongkongban. Mindenekelőtt szeretném kifejezni együttérzésemet és közelségemet minden ott élő számára. Amit ezekben a napokban vitatnak meg, kényes dolgokat érint, mindenki életét befolyásolva. Ennek megfelelően könnyű megérteni, hogy az érzelmek milyen erősek lehetnek. Ezért azt szeretném, hogy minden érintett a bölcsesség és a valódi párbeszéd szellemében szembesüljön a problémákkal. Ez bátorságot, alázatot, erőszakmentességet követel meg és mindenki méltóságának és jogainak tiszteletben tartását. Az a kívánságom, hogy a társadalmi és különösen a vallási élet teljes és valódi szabadságban nyilvánulhasson meg, ahogyan valójában több nemzetközi dokumentum is elrendeli. Az imádságom folyamatosan a katolikus közösség és minden jóindulatú ember mellett marad Hongkongban, hogy együtt építhessenek egy virágzó és harmonikus társadalmat.”

Amikor Ferenc pápa felolvasta ezt a beszédet, a bekezdést kihagyta. Ámbár a szöveget először egy olyan újságíró szivárogtatta ki, aki Ferenc pápával szembeni ellenségességéről ismert, nincs ok megkérdőjelezni annak hitelességét, és a Vatikán sem utasította vissza, hogy az egyike az embargó alá helyezett szokásosan előre megírt beszédeknek. A szöveg meglehetősen visszafogott volt, ám a „teljes és valódi szabadságra” és a „nemzetközi dokumentumokra” való utalás, amelyeket Kínának tiszteletben kellene tartania, dühítő lehet a kínaiak számára, ámbár ezt ellensúlyozta a „harmonikus társadalomra” való utalás, amelyet Xi Jinping elnök gyakran használ.

A kritikusok azt állítják, hogy a zárolt szöveg médiának való szétosztása és a beszéd között eltelt néhány óra alatt Kína beavatkozott. Ez nem lehetetlen, de rendkívül gyors lett volna. Egy körültekintő megfigyelő azt látta az incidensben, amit olaszul én hajlamos lennék úgy hívni, minden kijáró tisztelettel, „avvertimento mafioso” avagy maffia-stílusú figyelmeztetés. Ezen értelmezés szerint a Vatikán hagyta, hogy a szöveg kiszivárogjon, figyelmeztetve a kínaiakat arra, amit a pápa mondana, ha ők nem gyakorolnak valamilyen korlátozást.

Mindez egy olyan helyzetben történt, amelyben gyakran kritizálták a pápa hallgatását Hongkongot illetően, és bővelkednek a találgatások a 2018-as Vatikán–Kína megállapodás megújításáról, ami 2020 szeptemberében esedékes.

Ferenc pápának olyan ellenségei vannak, akik olyan okok miatt vannak ellene, amelyeknek egyáltalán semmi közük Kínához, és én személy szerint nem hiszek a szenzációs leleplezéseikben Kína állítólagos pénzbeli támogatásáról a Vatikán számára, vagy a 2018. évi megállapodásban Hongkongra vonatkozó záradékokról. De a találgatások folytatódnak, mivel a 2018-as szöveg titkos.

A javaslatom az lenne, hogy mielőtt aláírják a megújítást, ahogyan az valószínűnek látszik, vagy nem írják alá, hozzák nyilvánosságra a szöveget. Ez lenne a leghatékonyabb módszer a pletykák, hamis hírek és spekulációk kiküszöbölésére. Az a kifogás, miszerint a titoktartás magának a megállapodásnak a része, nem érvényes, mivel tudjuk, hogy a megújítás nem automatikus, és egy megállapodás megújításakor a záradékok mindig újratárgyalhatók.

A fő kifogás az, hogy a titkos megállapodások a diplomácia részét képezik, és jó célt szolgálhatnak. Ferenc pápa azonban újra és újra felhívást intézett a vatikáni intézmények működésének mélyreható reformjára, és az átláthatóság és a szinodalitás új légkörét szorgalmazta. Úgy tűnik, hogy nagyon kevés ember – még magában a Vatikánban is, nem is beszélve a kínai katolikus egyházról – olvasta el a megállapodást. Ami a helyszínen történik, ahogy a Bitter Winter rendszeresen dokumentálja, enyhén szólva, ellentmondásos. A KKP-t kritizáló papok és püspökök üldözése, és néha azoké is, akik nem kritizálják a rendszert, nem állt le.

A Vatikán nem csupán egy másik kormány. Az átláthatóság és a szinodalitás nevében a megállapodás szövegének közzététele, vagy legalább a bíborosok és püspökök körében történő terjesztése hozzájárulna annak a megoldásához, ami egyre inkább egy mérgező, működésképtelen helyzetté vált, és maga Ferenc pápa megvédéséhez kritikusaival szemben.”

Szerző/Credit: Massimo Introvigne

Eredeti link: https://bitterwinter.org/pope-francis-and-china-a-vatican-mystery/

Kép: iStock

Credit:Enrique Ramos Lopez

Stock photo ID:1156899060