Hírek

A Fálun Gong-gyakorlóktól kényszerrel vett tömeges vérminták: „Mindannyiótoknak ki fogjuk oltani az életét!”

2020 márciusában jutott el egy londoni népbíróság 18 hónapos nyomozás után a Kínában zajló szervrablás vádjához: „Ezeket az ártatlan embereket az orvosok egyszerűen megölték, (…) mert az életmódjukat veszélyesnek tekintették a totalitárius állam, a Kínai Népköztársaság érdekei és céljai szempontjából.” Jelenleg ismét felmerült a titokzatos vérvizsgálatok egy erőteljes hulláma a Fálun Gong-gyakorlók körében Kínában.

Sanghaj, Kína: Augusztus 2-án hirtelen négy rendőr állt meg Shen asszony lakása előtt. Felszólították az idős hölgyet, hogy engedje be őket. Amikor a 70 éves nő vonakodott kinyitni az ajtót, a rendőrök hívtak egy lakatost, aki feltörte azt. Amikor bejutottak a lakásba, szorosan megragadták az idős nő csuklóját, hogy vért vegyenek tőle. Ez „államilag előírt vizsgálat” – jelentették ki ismételten Shen Fangnak, miközben megkarcolták a tiltakozó idős nő kezét. Végül nem tudta kivédeni a vérvételt.

—–

A jogfosztottak vére

Egy rendőrtisztviselő még világosabbá tette a kilátástalan helyzetét, miközben elmagyarázta neki: „A törvény nem vonatkozik rátok.” Azután letakarta a szolgálati számát a kezével, és azt mondta: „Mindannyiótoknak ki fogjuk oltani az életét!”

A Fálun Gong spirituális gyakorlat tucatnyi követőinek voltak hasonló élményeik Kínában, ahogyan a Minghui.org, egy olyan amerikai székhelyű weboldal jelentéseiből kiderül, amely dokumentálja a Fálun Gong üldözését a kínai rezsim által. A meditációs gyakorlatot, amelyik egy olyan erkölcsi tanítással rendelkezik, ami az Őszinteségen, Jószívűségen és Tolerancián alapszik, a Kínai Kommunista Párt 1999 óta brutálisan elnyomja.

Az elmúlt két évtizedben a követők százezreit zárták be munkatáborokba, fegyintézetekbe, „átnevelő” létesítményekbe és elmegyógyintézetekbe. Kínzással próbálják a hitük feladására kényszeríteni őket – jelenti a Fálun Dáfá Információs Központ.

—–

Még több vérminta

Ahogyan Shen asszonyt, a rendőrség további olyan embereket is felkeresett, akik a rezsim által tiltott gyakorlatot végzik, hogy vért vegyenek tőlük. Másokat erőszakkal vittek a rendőrségre vérvételre.

A Shen asszony házával szomszédos körzetben, Pudongban, a Huangpu folyó másik partján a rendőrség szintén azon volt, hogy erőszakkal gyűjtsön be vérmintákat. Ez több mint tíz Fálun Gongot gyakorló személyt érintett. Vért vettek tőlük és ujjlenyomatokat is. Továbbá hangfelvételek és kézírásminta is készült. Ha vonakodtak együttműködni, letartóztatással fenyegették meg őket.

A Minghui szerint a Fálun Gong-gyakorlókon kényszerrel végrehajtott vérvételeket jelentettek a kelet-kínai tengerparti Shandong tartományból, a kerek 600 kilométerrel északabbra fekvő fővárosból, Pekingből és a közeli nagyvárosból, Tianjinből is, valamint Belső Mongóliából, a Kína északkeleti részén fekvő Jilin és Liaoning tartományokból, és az ország keleti központjában fekvő Henan tartományból.

Dong asszonyt Tianjinből, egy közvetlenül a központi kormányzatnak alárendelt milliós városból Peking közelében, éppen akkor kereste fel a rendőrség, amikor otthon ruhákat mosott. A tisztviselők elvették tőle a Fálun Gong-könyveket és néhány tájékoztató anyagot. Végezetül Dong Xuejinget a helyi rendőrőrsre vitték, és egy székhez bilincselték. Később egy vasketrecbe zárták, és vérmintát vettek tőle. Éjfél körül óvadék ellenében szabadon engedték, de házi felügyelet alatt maradt. Minden hónapban jelentkeznie kell a rendőrségen.

Shandong tartomány Gaomi városának a rendőrsége a Fálun Gong 46 helyi követőjét tartóztatta le július 22-én egy több mint 400 tisztviselővel végrehajtott akció során. Mind a 46 letartóztatottól vettek vért.

2020 májusában Zhengzhou-ban, Henan tartomány fővárosában a KKP tisztviselői egyszerre kopogtattak Cheng Suqin asszony bejárati és hátsó ajtaján. Nem volt menekvés. A rendőrségre vitték és kihallgatták. Végezetül vérmintát vettek a nőtől. A letartóztatás igazolására a rendőrség megmutatta Cheng asszonynak egy térfigyelő kamera felvételeit. Ezen látható volt, ahogyan matricát ragasztott egy falra áprilisban: „Falun Dafa Hao” (magyarul: a Fálun Dáfá jó) volt ráírva. Ez a felirat és annak terjesztése Kínában széles körben elterjedt és valójában egy kétségbeesett erőfeszítés az állami média hamis propagandája ellen, amely a Fálun Gongot igaztalanul vádolja hazugságaival, amelyet a KKP széles körben terjesztett Nyugaton az üldözés kezdetén (1999-től).

——

Nyomasztó előérzet

Az emberi jogi megfigyelők nagy aggodalommal nézik a legutóbbi vérvizsgálatokat, mindenekelőtt mint szaporodó bizonyítékokat arra, hogy a kínai rezsim lelkiismereti foglyokból csinál árut azáltal, hogy erőszakkal veszi ki a szerveiket és adja el transzplantációk céljára!

Chen Jiangang, egy kínai peres ügyvéd és a washingtoni Amerikai Egyetem Jogi Főiskolájának vendégkutatója szerint a rendőrség vérvétele nem tűnik rutinszerű testi vizsgálatnak, hanem inkább „biológiai minták vételének emberektől”.

Chen az Epoch Times USA-nak azt mondta:

Amikor a Kínai Kommunista Párt üldözi az embereket, nincs szükségük a törvény támogatására. (…) Ellenőrizni akarnak téged, hogy pszichológiai terrort hozzanak létre.”

Li Xudong, ortopéd sebész és a Virginia Egyetem Orvostudományi Karának adjunktusa szerint a vérvétel „egyértelműen rendellenes”, és valószínűleg a szervegyezések későbbi azonosításához kell egyengetnie az utat. Azt mondta:

„Ezek [a vérvételek] bizonyosan nem arra szolgálnak, hogy biztosítsák az Ön személyes egészségét.”

Dr. Torsten Trey, az „Orvosok a kényszerrel végrehajtott szervkivétel ellen” orvosi érdekképviselet ügyvezető igazgatója is „szokatlannak” találta a vértesztet Shen asszonynál. Eszerint nyilvánvalóan egy egyszerű vértesztről volt szó, amelyet gyakran a betegágy mellett végeznek. Dr. Trey hozzáfűzte, hogy valószínűnek tartja, hogy lehetséges szervdonorokat kerestek.

Szokatlan az is, hogy egy idős hölgyről volt szó. Mindazonáltal a „tényleges életkornak nem kell egyeznie az egyes szervek és szövetek biológiai életkorával” – tájékoztat a „Nursing Service Online”, amely szerint az idősek is donornak tekinthetők. Ráadásul dr. Trey szerint egyfajta előzetes vizsgálatról volt szó: Ha „egy olyan vércsoport számára van szükségük egy szervre, amely ritka a kínaiak körében (AB vagy 0), akkor először végezhettek egy szűrést, és pozitív eredmény esetén csinálhattak egy pontosabb tesztet” – mondta a Az Epoch Times USA-nak és: „Az ilyen tesztek teljes száma sokkal nagyobb lehet.” De teljes adatok nélkül ezt csak nehezen lehet bizonyítani.

Az Egyesült Államokba menekült kínai emberi jogi ügyvéd, Peng Yongfeng, a menekülése előtt Fálun Gong-gyakorlókat védett a kínai bíróságok előtt, és ezért konfliktusba került a hatóságokkal. A rendőrség eljárását „kétségkívül törvénytelennek” minősítette. Ha valóban azért gyűjtik a vérmintákat, hogy feltöltsenek egy szervadatbázist, a rendőrök szándékos testi sértésért és szándékos gyilkosságért lennének felelősek.

—-

„Le fogom szüretelni a szerveidet!”

Wang Juan-t, egy Fálun Gong gyakorlónőt (a Hunan-i) Changsha tartományi fővárosból, 2019 októberében tartóztatták le a Minghui szerint. Wang asszony éppen úton volt a közel 900 kilométerre nyugatra fekvő Chongqing városba. Vérmintát kellett volna venni tőle egy helyi rendőrkapitányságon, amire közelebbről nem meghatározott technikai problémák miatt nem sikerült. Azután a Minghui szerint egy rendőrkapitányságra vitték Youyang-ba, Chongqing egyik keleti körzetébe.

Ott egy Zhang Tao nevű tisztviselő vérmintát vett tőle. A tisztviselő közölte Wang asszonnyal, hogy már szerepel a Minghui fekete listáján [egy dokumentáció a Fálun Gong üldözésében aktívan részt vevő tisztviselőkről]. De ő „egyszerűen nem fél”. Aztán fenyegetően bejelentette Wang asszonynak: „Le fogom szüretelni a szerveidet!”

—-

Londoni Népbíróság

2020 márciusában egy londoni független népbíróság Sir Geoffrey Nice QC (Queens Counsel, koronaügyész) elnöklete alatt, aki az ENSZ háborús bűncselekményekkel foglalkozó bíróságának volt az elnöke Slobodan Milošević volt kommunista jugoszláv elnök ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságon, hozott egy ítéletet.

Írásbeli és szóbeli bizonyítékok 18 hónapnyi kivizsgálása és vizsgálata, valamint több mint 50 tanú meghallgatása után a „Kína Törvényszék” 2020 márciusában megállapította, hogy a szervrablás Kínában csorbítatlanul folytatódik.

A Fálun Gong-gyakorlók mellett, mint a szervek fő forrásai, vélhetően ujgurok, valamint néhány buddhista és keresztény csoport is érintett a bűncselekménytől.

—–

A gyilkosok és a hallgatás

A törvényszék szerint Kína (kormánya) semmit sem tett az állítások cáfolására. Ehelyett ezeket politikai indíttatású hazugságoknak nevezték.

De nemcsak Kína hallgat a vádakról. A jelentés szerint a világ kormányai és az emberi jogok védelmét szorgalmazó nemzetközi szervezetek is hallgatnak. Kétségüket fejezték ki az állításokkal kapcsolatban és azzal igazolták a tétlenségüket, hogy „megmentsék azokat, akiket adott időben parancsra meg kell ölni”.

„… a zsidók elgázosítása a nácik által, a vörös khmerek általi mészárlás, vagy a ruandai tuszik lemészárlása nem lehet rosszabb, mint az élő, ártatlan, ártalmatlan, békeszerető emberek szívének, más szerveinek és lelkének kivágása.”

(Londoni Népbíróság, 2020 március)

A törvényszéknek „nem okozott örömöt, hogy erre a következtetésre jusson, amelyhez bizonyítékok, valamint az értelem és a logika felhasználása vezették. A következtetés azt mutatja, hogy nagyon sok ember ok nélkül leírhatatlanul borzalmas halált szenvedett el”.

„Ezeket az ártatlan embereket az orvosok egyszerűen megölték, mert például az Őszinteségben, Együttérzésben és Elfogadásban hittek, és egy egészséges gyakorlatokkal és meditációval rendelkező életet éltek, és mert az életmódjukat veszélyesnek tekintették a totalitárius állam, a Kínai Népköztársaság érdekei és céljai számára.”

(Londoni Népbíróság, 2020 március)

—-

A nyilvánosság – oxigén az áldozatok számára

A Törvényszék elnöke, Sir Geoffrey Nice QC emlékeztetett arra, hogy fontos felhívni a nyilvánosság figyelmét ezekre a bűncselekményekre:

„[A] nyilvánosság mint maga az oxigén, a lélegzésre szolgáló levegőt jelentheti azok számára, akik egyébként talán meghalnának.”

A vizsgálat eredményét 160 oldalas zárójelentésben foglalták össze, 300 oldal kiegészítő anyaggal.

Lásd: „The Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China“ (Judgement, März 2020, PDF) [„A kínai lelkiismereti foglyok kényszer alatti szervrablásának független bírósága” (ítélet, 2020. március, PDF: https://chinatribunal.com/…/ChinaTribunal_JUDGMENT…)

A 158. oldaltól kezdve a Törvényszék felsorolja a „Megteendő intézkedéseket”, de a továbbiakban rámutatott arra is, hogy nem akarna általános ajánlásokat tenni, „mert sok olyan egyedi személy, testület és kormány van, amelynek a Törvényszék által elért következtetésre való tekintettel cselekednie kellene”.

Forrás: https://www.epochtimes.de/…/welle-von-zwangsblutproben…

Kép: Kína Fókusz (illusztráció)