Kultúra

Yan Liben, a művész, aki istenivé formálta a festményeken ábrázoltakat

Yan Liben (Kr. u. 601-673) a Tang-dinasztia korában élt és alkotott, híres művész volt. A festményei főleg a Taoista és a Buddhista történetekről szóltak, írásjeleket, tájképeket, lovakat és hintókat ábrázoltak, amelyek közül a Taoista és Buddhista írásjeleket megjelenítő munkái lettek a leghíresebbek.

Yan Liben képzett volt az alakok ábrázolásában is. A császárokról és kancellárokról élénk és élethű jellemrajzokat készített. A császárt magas és testes alakként ábrázolta, akinek a szemei szilárd elhatározást sugalltak. Egyszerű vázlatokat használt a császár test- és kéztartásának rögzítéséhez. Ami a kancellárok festményeit illeti, élénken jelenítette meg őket is, mindenkinek saját alakja, kinézete, ruhája, életkora és arckifejezése volt.

A festmény, amelyik a „Taizong császár meghallgatja a tibeti nagykövetet” címet kapta, Yan Liben egyik legfontosabb munkája. A festmény a tibeti birodalom királyáról szól, csodálva a Tang-dinasztia adminisztrációs rendszerét, a követeket Chang’an fővárosába szállították, hogy házasságon keresztüli szövetséget ajánljanak a Tibet és a Tang-dinasztia közötti hosszú béke fenntartásának érdekében. Taizong császár ezt kitörő örömmel fogadta. A jellemrajz azt a jelenetet ábrázolja, amelyben Taizong császár a követeket fogadja. A portré egyik oldalán a császár a birodalmi hintóban ül, körülötte az udvarhölgyekkel. A másik oldalon a követek, akiket a ceremóniamester vezet a császár meghallgatására. A kép sikeresen ábrázolja a császár bölcsességét és vidámságát, és a követek a császár iránti csodálatát.

Élénken ábrázolja a személyek méltóságteljes testtartását a különböző helyzeteknek, nemzetiségnek és jellemnek megfelelően. A festményeken nincs háttérábrázolás. Yan Liben egyszerű és egyenes rajzzal jegyezte le ezen fontos történelmi eseményt a kínaiak és a tibetiek között. Ez egy nagyon jelentőségteljes műalkotás, amely kiemelkedő értéket képvisel a történelem és a művészet tekintetében is.

Yan Liben más híres festményei, többek között „Taizhong hiteles megjelenítése” és a „Huszonnégy tisztviselő kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárulnak a Lingyan kormányhoz” a Tang-dinasztia Taizhong császárát és a hivatalnokait ábrázolja. A festmény megdicsőüléseként méltatták őket.

Yan Liben az ősi művészetek kitűnő hagyományát örökölte és továbbfejlesztette. A munkái szilárdan körvonalazottak és különleges színűek. A festményeken megjelenített alakok jól ábrázoltak, és a készségei meghaladták az elődjeinek a tehetségét. Úgy emlegették, mint aki festékkel és színek játékával a tárgyakat istenivé képes fomálni, és igen impozáns helyet foglal el a kínai festmények alkotóinak történetében.

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

http://hu.clearharmony.net/articles/a111515-Yan-Liben-a-muvesz-aki-istenive-formalta-a-targyakat.html#.YEfrbJu6qUl

(Illusztrálta: Catherine Chang)