Kultúra

Soha ne dobd el a feleséget, aki veled együtt viselte a nehézségeket

Song Hong a Han-dinasztia egyik magas rangú hivatalnoka volt. Igazán becsületes és lelkiismeretes. Egyszer találkozott Guangwu császárral. Kiültek az új spanyolfal elé, amelyre gyönyörű hölgyeket festettek.

A császár többször a spanyolfal felé pillantott, hogy láthassa a szépségeket. Song Hong Konfúciuszt idézte: „Nem láttam még senkit, akinek olyan kedves lenne az erény, mint ahogyan a férfinak a nő szépsége.”

A császár hirtelen megparancsolta, hogy távolítsák el a spanyolfalat. Aztán rámosolygott Song Hong-ra és azt mondta: „A helyes utat követem, ugye?” Song Hong azt válaszolta: „Nagyon örülök, hogy felséged az erényt keresi.”

Miután Huyang hercegnő, a császár testvére elvesztette a férjét, a császár beszélgetett vele a hivatalnokairól. A hercegnő azt mondta: „Senki sem hasonlítható össze Song Hong erkölcsével, megjelenésével vagy személyiségével.”

A császár meghívta Song Hong-ot és úgy rendezte, hogy a hercegnő egy spanyolfal mögött üljön. A császár azt mondta Song Hong-nak: „Hallottam, hogy amikor valakit előléptetnek, lecseréli a barátait, és mikor meggazdagszik, lecseréli a feleségét. Ez igaz?”

Song Hong így felelt: „Hallottam, hogy egy barát, amikor nehéz idők jártak, ezt nem felejtette el, és a feleségét, aki osztozott nehézségeiben, sosem dobta félre.”

A császár odafordult a hercegnőhöz, és ezt mondta: „Nos, ez nem fog működni.”

Forrás: Történetek az ősi Kínából