Kultúra,  Történelem

Nem teheti azt, amit szeretne 力不從心

A “力不從心” (lì bù cóng xīn) kínai szólás azt jelenti, hogy „nem teheti azt, amit szeretne” vagy valaki képessége nem egyenlő az ambíciójával. Ez a szólás egy Ban Chao-ról szóló történetből ered, amelyet a „Késői Han könyvé”-ben* jegyeztek le.

Ban Chao (Kr. u. 32-102) egy híres tábornok és diplomata volt a Keleti Han dinasztiában (Kr. u. 25-220). A Keleti Han dinasztia második császára elküldte a nyugati régióba (Közép-Ázsia) Kr. u. 73-ban.

Ban Chao nagyban hozzájárult a fő nemzeti ellenség megsemmisítéséhez, és elhozta a békét több mint 50 szomszédos országnak. Újranyitotta és biztonságossá tette a kereskedelmi utakat nyugat felé.

Ahogy múlt az idő, Kr. u. 88-ban a Keleti Han dinasztia negyedik uralkodója került a trónra, és Ban Chao folytatta munkáját, mint a nyugati régió kormányzója. A császár és a miniszterek úgy vélték, hogy pótolhatatlan.

A belé vetett bizalom eredményeként Ban Chao a nyugati régióban maradt 30 évig, ahol hűen teljesítette kötelességét. Ahogy Ban Chao idősebb lett, nem volt lehetősége meglátogatni a szülővárosát, emiatt honvágya lett.

Sok levelet írt a császárnak, kérve a nyugdíjazását, de nem kapott rá engedélyt. Ehelyett üres vigasztalásokat kapott.

Ezt látva húga, Ban Zhao, egy női történész és irodalmár (lásd: Ban Zhao, az első női kínai történész), írt közvetlenül a császárnak.

Azt írta: „Az összes szolgálód közül a Nyugati régióban a bátyám, Ban Chao a legidősebb. Majdnem 70 éves, gyenge és beteges. Nem olyan erős már, mint amilyen régen volt.”

„A haja fehér, a kezei reszketnek, a füle megsérült, és a tekintete sem olyan átható, mint azelőtt volt. Most már nem tud bot nélkül járni sem.”

„Ha az ellenség megtámadja, attól tartok, hogy Ban Chao esetleg nem képes azt tenni, amit szeretne. Aztán ez a birodalmi érdekekre is hatással lesz, és Ban Chao hírneve és eredményei a hűséges szolgálatából eredően összeomlanak. Milyen szomorú lenne ez!”

A császár mélyen megérintődött Ban Zhao levelén, és végül küldött egy császári parancsot, hogy visszahívja Ban Chao-t nyugdíjba. Mikor Ban Chao hazatért a Keleti Han fővárosába, 71 éves volt. Egy hónappal később meghalt.

Később az emberek ebből a történetből „nem teheti azt, amit szeretne” (力不從心) szólást alkották.

Megjegyzés:

*A „Késői Han könyve” (後漢書, hòu hàn shū) a klasszikus kínai történelem egyik műve, melyet főként Fan Ye állított össze (Kr. u. 398-445). Ez magában foglalja a Han dinasztia időszakát Kr. u. 6–189-ig.

Forrás: Epoch Times, Clearharmony.net

Kép: Miután húga, Ban Zhao írt egy szívhez szóló levelet a császárnak, a hű, öreg tábornoknak, Ban Chao-nak végül megengedték, hogy hazatérjen a nyugati területen teljesített szolgálatából és visszavonuljon. (Flora Chung/Epoch Times)