Kultúra,  Történelem

Ne tekintsük a szvasztikát (卍) a nácik szimbólumának – I. rész

(de.minghui.org) A második világháború volt az a háború, amely a legtöbb halálos áldozatot követelte (különösen a civil áldozatok számát tekintve). A zsidók népirtása olyan sok szenvedést okozott, hogy az emberek sohasem fogják elfelejteni.

Sokan úgy gondolják, hogy a szvasztika a nácik szimbóluma, és még mindig megijednek, ha meglátják. Ez a jel azonban már több mint 6000, ha nem több mint 10.000 éve ismert a világon. Keleten és Nyugaton, a királyi palotáktól az egyszerű házakig – mindenhol megtalálható volt ez a szimbólum. Miért használták az emberek olyan szívesen ezt a szvasztika-szimbólumot a múltban?

Ez a jelkép valóban Hitler és a nemzetiszocialisták számára van fenntartva?

Ha Hitler még ma is élne, éppen csak 132 éves lenne. A szvasztika 卍 ellenben már több mint 10.000 éve létezik.

I. Egy szerencsehozó szimbólum, amely már legalább 6000 évvel ezelőtt ismert volt

Adolf Hitler 1889 áprilisában született. A második világháborút a lengyelországi hadjárattal indította el 1939 szeptemberében. Amikor világossá vált, hogy Németország elveszíti a háborút, Adolf Hitler 1945. április 30-án öngyilkosságot követett el, hogy elkerülje a letartóztatást.

Hitler az egyik főszereplő volt a holokauszt (1941-1945) megtervezésében és végrehajtásában. Vezetése alatt legalább 5,5 millió zsidó férfit, nőt, öreget, gyermeket – köztük testi és szellemi fogyatékosokat – öltek meg szándékosan. A második világháború 29,3 millió katona és civil életét követelte Európában, és ezzel az emberiség történetének leghalálosabb háborúja volt, amely a legtöbb civil áldozatot követelte.

Ez a háború nemcsak mérhetetlen szenvedést hozott az emberiségnek, amit nem szabad elfelejteni. Hitler nehezen felejthető benyomásokat is hagyott a világra a jelleméről, a polémiájáról és a propaganda felhasználásának jó képességéről. A szvasztika 卍, amellyel visszaélt ebből a célból, egy példa erre.

Manapság sokan félnek a szvasztikától 卍. Azt hiszik, hogy ez a nemzetiszocialisták szimbóluma, és egy sötét történelmi eseménnyel társítják. Azonban sem Hitler, sem a nemzetiszocialisták nem tarthatnak igényt e szimbólum tulajdonjogára. Ha Hitler ma még élne, csupán 132 éves lenne. A 卍-szimbólum viszont több mint 10.000 éve kíséri az emberiséget.

Ennek szemléltetésére álljon itt egy példa a hopikról – egy ősi indián törzsről, amely az Egyesült Államokban él. A rezervátumukban a hopik egy értékes „próféciakővel” rendelkeznek, amely a hopi törzs legfontosabb, több mint 10.000 évvel ezelőtti próféciáinak rajzait tartalmazza. Ezeken a rajzokon megtalálható a szvasztika-szimbólum is, amelynek ott különleges jelentése van.

Lehet, hogy ez a szimbólum – most, amikor az emberek a COVID-19 járványtól szenvednek – talán egy fontos üzenetet tartalmaz az univerzumból? Szánjunk időt arra, hogy megnézzük a 卍-szimbólum történetét és megértsük a jelentését.

A 卍-szimbólum története

A szvasztikát 卍 szanszkritul (ősi indiai nyelv) srívatszának (śrīvatsa), angolul pedig szvasztikának (swastika) nevezik. Szanszkritból lefordítva ez valami olyasmit jelent, mint a „sokat ígérő felhő a tenger felett”. A Buddha mellkasán lévő 卍-szimbólum tehát e „sokat ígérő felhő a tenger felett” megnyilvánulását ábrázolja.

Ez a szimbólum szerencsét és a világegyetem pozitív energiáját jelképezi. Számos ősi civilizációban ábrázolták kelettől nyugatig. Indiában és Közép-Ázsiában i.e. 2500 körül fedezték fel.

Egy 1933-as tanulmány szerint a 卍 szimbólum Indiából indulhatott, áthaladt Perzsián és Nyugat-Ázsián, majd Kr.e. 1000 körül érkezett Görögországba. Végül onnan került Olaszországba és Németországba.

A berlini Sia Múzeumnak van egy gyűjteménye iraki Szamarra-kerámiákból. A régészek feltételezik, hogy a tányérok i. e. 5000 körülről származnak. Ezeken a tányérokon középen a szvasztika-szimbólum látható.

Egy további példa: A franciaországi Louvre-ban található egy mezopotámiai kerámiatál, amelyet szintén 卍-szimbólumokkal festettek be. A kutatások szerint ez a tál körülbelül 6000 éves.

A „mezopotámiai civilizáció” vagy más néven a „két folyó civilizációja” egy ősi fejlett civilizációra utal, amely a Tigris és az Eufrátesz folyók közötti termékeny völgyekben fejlődött ki. Ez a terület a mai Irak területén található.

Többek között ebből a civilizációból származik az ékírás, amelyet a sumerok találtak fel i. e. 3200 körül. Ebből az időszakból származik a Barnebas asszíriai könyvtár és a benne található 24.000 agyagtábla is, amelyek több mint 2600 évesek. Ezen kívül más hagyományok is származnak ebből a kultúrából, mint például Hammurapi törvénykönyve az elő- és utószóval és 282 cikkelyével, az ókori babiloniak trigonometriás algebrai műveletei, valamint a nap- és holdfogyatkozások pontos előrejelzése a babiloniak által i. e. 747-ben.

Egy másik mezopotámiai kerámiatálon még több 卍-szimbólum is látható.

Kínában a Gansu Múzeumban található festett Majiayao kerámiakorsó fő motívuma ez a szimbólum. És ez a korsó körülbelül 5000 éves.

Európában is, például az angliai Yorkshire-ben találtak egy 4000 éves megalitot (nagy kőtömböt), amelybe szvasztikákat véstek.

Az ókori Görögországban (Kr. e. 800) a szvasztika-szimbólum széles körben volt elterjedve. Templomépületeken és szakrális edényeken, valamint festett kerámiaedényeken találták meg.

Egy Görögországban feltárt, i. e. 700 körül készült gabonatároló korsón Artemisz (a vadászat és a Hold istennője) rajza látható, körülötte 卍-szimbólumokból álló körrel.

Az athéni Nemzeti Régészeti Múzeum gyűjteményében található, Syra szigetéről származó amforaurna a híres trójai csatát ábrázolja, és i. e. 900 körülre datálható. Egy ló felett három 卍-jel látható.

Az említett szimbólumot az ókori Rómában (i. e. 753-476) oltárokon is elhelyezték.

A szvasztikát 卍 az emberiség történelme során mindig is istenségekkel hozták összefüggésbe. A korai kereszténység idején is gyakran volt látható, és a keresztények is nagyra értékelték és tisztelték. A későbbi korszakban inkább a házak díszítésére használták és a mindennapi használati tárgyakon volt látható.

A 卍 szimbólum mindenütt megtalálható a buddhista régiókban, például az ősi Indiában, Tibetben, Japánban és Dél-Koreában. Kínában és Délkelet-Ázsiában az emberek a卍szimbólumot Buddhához kötik. Számos ősi szentírásban és Buddhát ábrázoló festményen Buddha mellkasán a 卍 szimbólum látható.

Izraelben a szimbólummal ellátott mozaiklapokat találtak Mamshit ókori város romjainál, amelyek Kr. u. 400-ból származnak.

Mindezek a múltból származó felfedezések azt mutatják, hogy a szvasztikának semmi köze az antiszemitizmushoz. Adolf Hitler átvette ezt a szimbólumot, és saját céljaira használta fel, majd visszaélt vele. A fekete 卍-szimbólumnak, mint nemzetiszocialista szimbólumnak a nagy horderejű népszerűsítése Hitler által sok ember figyelmét felkeltette.

Szerencsére szabadon dönthetünk. Ha úgy döntünk, hogy az ősi 卍-szimbólumot, ami szerencsét és pozitív energiát jelent, nem hozzuk többé kapcsolatba a nemzetiszocialistákkal, akkor a szimbólum többé nem fog Hitlerhez tartozni, ahogy azt az emberek gondolták.

Forrás és további képek:

https://hu.clearharmony.net/articles/a113714-Ne-tekintsuk-a-szvasztikat…