Hírek,  Politika

Emberi jogokat sértő bűnelkövetők listáját nyújtották be és szankciókat kérnek 29 országban a Fálun Gong gyakorlói – az EMBERI JOGOK VILÁGNAPJÁN

(Minghui.org) Napokkal a december 10-i emberi jogi világnap előtt, a Fálun Gong-gyakorlók 29 országban nyújtották be kormányaiknak az emberi jogok megsértőinek a listáját, arra kérve ezeket a nemzeteket, hogy vízumkorlátozással szankcionálják a felsorolt elkövetőket és családtagjaikat és fagyasszák be a vagyonukat, mert részt vettek a Fálun Gong üldözésében Kínában.

Ezen országok közé tartozik az Öt szem (Ausztrália, Kanada, Új-Zéland, Egyesült Királyság, Egyesült Államok), 18 nemzet az Európai Unióban (Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Hollandia, Lengyelország, Belgium, Svédország, Ausztria, Írország, Dánia, Finnország, Cseh Köztársaság, Románia, Portugália, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia) és további 6 nemzet (Japán, Dél-Korea, Svájc, Norvégia, Liechtenstein, Mexikó).

E listán van a Kínai Kommunista Párt (KKP) néhány központi bizottsági szintű tisztviselője. Köztük Han Zheng (Cseng) (a Politbüró Állandó Bizottságának a tagja), Guo Shengkun (Kuo Sengkun) (a Központi Politikai és Jogi Bizottság titkára), Zhou Qiang (Csou Csiang) (a Legfelsőbb Bíróság elnöke), Liu Jinguo (Csinkuo) (a Fegyelmi Vizsgálat Központi Bizottságának a helyettes titkára) és Fu Zhenghua (Csenghua) (a Szociális és Jogi Bizottság igazgatóhelyettese a politikai konzultációs konferencián).

A korábban benyújtott listákhoz hasonlóan az elkövetők Kína egész területéről, a különböző hivatások minden szintjéről származnak. Köztük vannak a Politikai és Jogi Bizottság különböző szintű titkárai, a 610-es iroda különböző szintű vezetői, rendőrfőnökök, a Belbiztonsági Hivatal tisztjei, elnöklő bírák, segédbírák, börtönigazgatók, munkatáborok igazgatói stb.

Az Öt Szem hírszerző szövetségen kívül a gyakorlók számára ez az első alkalom, hogy ilyen listát nyújtsanak be más országoknak. Ezekben az országokban a korábban benyújtott listák is szerepeltek ebben a beadványban.

Az Európai Unió miniszterei december 7-én elfogadták az emberi jogokkal és a demokráciával kapcsolatos cselekvési tervet. A Magnitsky-törvény EU-változataként ismert terv 27 EU-tagnak ad felhatalmazást arra, hogy személyeket és szervezeteket szankcionáljon az emberi jogok megsértése miatt a világ bármely pontján. Ez magában foglalja az EU-országokba való belépés megakadályozását és a vagyonuk befagyasztását.

A fent említett 18 EU-ország mellett a Fálun Gong-gyakorlók azt is tervezik, hogy a közeljövőben több uniós országnak is benyújtják a listákat.

Hatékony megközelítés, amely megfélemlítette az emberi jogok megsértőit

Ezen országok jogi eljárásai eltérőek lehetnek. Példaként tekinthetünk az Egyesült Államokra. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának egyik tisztviselője egyszer arra buzdította a vallási és hitcsoportokat, hogy nyújtsák be az elkövetők listáját anélkül, hogy túlságosan aggódnának a jogi részletek miatt. Amíg egyértelmű bizonyíték van az emberi jogok megsértésére, nem szabad habozni egy lista benyújtásával. Több törvény alkalmazható, és a Külügyminisztérium meg fogja találni a megfelelőt.

A Külügyminisztérium egy másik tisztviselője szerint egyes törvények komolyabb követelményeket támasztanak, és ezért szilárd bizonyítékokra van szükség. Ezen okok miatt nem sok gonosztevőt hoztak nyilvánosságra. Ezzel szemben néhány más törvény, például a vízumkorlátozásokról szóló törvény, alacsonyabb küszöbértékekkel rendelkezik. Mindaddig, amíg a vízumügyintéző tisztviselőnek „ésszerű kétségei vannak”, részletes magyarázat nélkül elutasíthatja a kérelmet. De maguknak az elkövetőknek is tudniuk kell a megtagadás okát.

Ez a tisztviselő azt mondta egy Fálun Gong-gyakorlónak, hogy nem hozhatja nyilvánosságra a vízumkérelmek részleteit, mert a kérelmezők magánszférája védve van, de elmondhatta, hogy volt olyan eset, amikor a KKP tisztviselőinek vízumkérelmét elutasították a Fálun Gong üldözésében való részvételük miatt. A külügyminisztériumnak ez a tisztviselője megbízható forrásnak ismerte el a Minghui.org webhelyet. Dicsérte a gyakorlók által benyújtott részletes és világos információkat is.

Nagyon hatékony megközelítésnek tekintik egy személy beutazásának a tilalmát egy országba. A vagyon befagyasztása nélkül is visszatartaná a személyt attól, hogy vagyonokat utaljon át az adott országba.

Az elkövetők szankcionálása hatásos volt Kínában. Némely kormánytisztviselők egyből meghátráltak, hogy elkerüljék a feljelentésüket. „Én nem vertelek téged, és kérlek, ne jelents fel engem” – mondta az egyik tisztviselő, amikor elengedett egy fogva tartott Fálun Gong-gyakorlót, „A gyermekem azt tervezi, hogy később a tengerentúlon tanuljon.” Néhány rendőrfőnök is aggódni kezdett. „Miért jelentesz fel engem? A gyermekemnek is a tengerentúlra kell mennie.” – mondta az egyikük.

Globális trend

Amióta az Egyesült Államok 2016-ban elfogadta a globális Magnitsky-törvényt, sok törvényhozó és emberi jogi szószóló szorgalmazza hasonló jogszabályok bevezetését más nemzeteknél.

Hollandia 2011 óta javasol ilyen törvényeket az EU-ban. Amikor az EU-országok 2019-ben megvitatták ezt a kérdést, Hollandia jelezte, hogy ha az EU-n belül nem sikerül konszenzust elérni, akkor saját törvényt hoz. Az Északi Tanács nemzetei is, mint Dánia, Finnország, Izland, Svédország és Norvégia, ugyanezt mondták. Ha az EU-ban nem lehetne Magnitsky-törvényt bevezetni, akkor a Tanácsban is hasonló törvényt fogadnának el.

Az EU hivatalosan 2020. december 7-én fogadta el a Magnitsky-törvényt Brüsszelben, Belgiumban. „A mai döntés hangsúlyozza, hogy az emberi jogok előmozdítása és védelme továbbra is az EU külpolitikai tevékenységének a sarokköve és prioritása, és az EU eltökéltségét tükrözi vissza, hogy felszólaljon az emberi jogok súlyos megsértései és a visszaélések ellen” – írta az aznapi közlemény.

2019 óta az ausztrál parlament belföldön és a tengerentúlon is visszajelzést kért az emberi jogok megsértésének szankcionálásáról. 160 szervezettől és magánszemélytől kapott pozitív választ. „Nem tudjuk ellenőrizni, hogy az elkövetőket bíróság elé állítják-e saját hazájukban, de a célzott szankciós jogszabályok korlátozzák az ausztráliai strandokat, iskolákat, orvosi ellátást és pénzintézeteket azok számára, akik profitáltak a lelkiismeretlen magatartásból” – írta Kevin Andrews képviselő, a Külügyi, Védelmi és Kereskedelmi Állandó Bizottság emberi jogi albizottságának elnöke egy december 7-i sajtóközlemény során.

Az ausztrál parlament várhatóan további törvényeket fog elfogadni 2021-ben, megakadályozva, hogy az ország biztonságos menedékké váljon a gonosztevők számára. Ezt tartják az utóbbi évtizedek legnagyobb emberi jogi előrelépésének Ausztráliában.

A Peking által Hongkongra erőltetett új nemzetbiztonsági törvényre reagálva az év elején megalakult a japán törvényhozók összpárti csoportja. A résztvevők a július 29-i alakuló ülésen azt tervezték, hogy a Magnitsky-törvényhez hasonló törvényeket fogadnak el az emberi jogok megsértőinek megfékezésére. Hongkongban június 30-án fogadták el a nemzetbiztonsági törvényt, és az szintén kiemelte a kérdés sürgősségét.

Ez év elején a kanadai Fálun Gong-gyakorlók aláírási felhívást indítottak a 2017 októberében elfogadott Magnitsky-törvény, az „Igazságot a korrupt külföldi tisztviselők áldozatainak” néven is ismert törvény végrehajtására, hogy szankcionálják a KKP tisztviselőit a Fálun Gong elnyomásáért. Több mint 20.000 ember írta alá a petíciót egy hónapon belül.

A gonosztevők megfékezése

Az elmúlt években a Fálun Gong-gyakorlók először csak az amerikai és a kanadai kormányoknak nyújtották be az elkövetők listáját. Később kiterjesztették tevékenységüket az Egyesült Királyságra, Ausztráliára és Új-Zélandra. Erőfeszítéseik ezúttal Japánt, az EU-országok többségét foglalta magába és még egy kisebb országot is, mint Liechtenstein. Ez kevés lehetőséget hagyott arra, hogy az emberi jogok megsértői megúszhassák a rossz tetteik következményeit. Mivel a KKP-t továbbra is világszerte elutasítják, ezek az elkövetők egy napon az igazságszolgáltatással fognak szembesülni Kínában.

A Fálun Gong-gyakorlók azt mondták, hogy továbbra is gyűjtik a Minghui-ról az információkat az üldözés elkövetőiről. Minél több esetet gyűjtenek össze és fordítanak le, annál több kiegészítő listát nyújtanak be, és több ország kapja meg azokat.

Némelyek, akik emberi jogokat sértenek meg, azon gondolkodhatnak, hogy szerepelnek-e ezeken a listákon. Az ellenőrzés egyik módja a kínai Minghui oldalon lévő gonosztevők listájának az átnézése. Több mint 100.000 személyt soroltak fel, és mindegyiküket előbb-utóbb szankciókkal sújtanak majd.

Őszintén reméljük, hogy a KKP tisztviselői elgondolkodnak egy pillanatra, amikor következetesen végrehajtják az üldözést a KKP részéről. Azáltal, hogy nem cselekszenek az Őszinteség, Együttérzés, Elnézés elvei ellen és nem üldözik az ártatlan gyakorlókat, elkerülik azt is, hogy önmaguk és családjaik következményekkel szembesüljenek a bűncselekményeik miatt.

Forrás: http://hu.clearharmony.net/…/a113460-Emberi-jogokat…

Kép: Egy Fálun Gong gyakorló festménye a Kínában folyamatban lévő erőszakos szerveltávolításokról, melyeket a lelkiismereti foglyok ellen követnek el

(https://hu.faluninfo.eu/aldo…/eroszakos-szerveltavolitasok)