Kultúra

Egy olyan uralkodó befolyása, aki a templomban műveli magát, több ezer mérföldnyire kihat

Lexi a Song föld miniszterelnöke volt a tavaszi és őszi időszakban. Zi-ként is ismerték, úgymint Zhilan-ként is. Sicheng egy hivatalnokaként mindenkihez barátságos, nagylelkű volt és azt a célt követte, hogy erkölcsi jellemét nemesebbé tegye.

Chu földjéről Shi Yunchi-t küldték követként Song földre. Zihan a házában üdvözölte érkezésekor. A követ arra lett figyelmes, hogy a kerítés déli oldala kipúposodik, és hogy a nyugati oldalon lakó szomszédoktól a víz Zihan udvarán keresztül folyik el. Amikor megkérdezte, mi az oka ennek, Zihan így válaszolt: „A déli szomszédom egy cipész. A családja már három generáció óta a cipész szakmával foglalkozik. Ha őt egyszer is elárasztaná a víz, akkor el kellene költöznie, és így azok az emberek Song földről, akik a cipőjüket nála veszik, nem találnák őt meg többé. Ezen kívül a megélhetése sem lenne többé biztosítva ennek a cipésznek. Ezért nem akarjuk, hogy el kelljen költöznie a családjának. Az én jobb oldali szomszédjaim háza kezdettől fogva magasabban fekszik, mint az én házam. A vizük tetszés szerint átfolyik az udvaromon, nem tartom fel.”

Amikor Shi Yunchi visszatért Chu-ba a király meg akarta támadni Song földet. Shi követ így szólt a királyhoz: „Nekünk nem szabadna megtámadnunk Song földet. A királyuk egy bölcs ember, a miniszterelnök pedig egy nagyon kedves ember. Ezek a bölcs uralkodók elnyerték népük szeretetét, a miniszterelnököt tehetséges emberek támogatják. Hogyha megtámadjuk őket, akkor egészen biztosan kudarcot vallunk, és mindenki rajtunk fog nevetni.” Chun királya megfogadta a követ tanácsát és lemondott a háborúról, inkább Zheng vidékre tört be.

Amikor Konfucius meghallotta ezt, így szólt: „Ő a templomban műveli magát; de a tekintélye több ezer mérföldre kiterjed. Ez Sicheng Zihan neve.” Akkoriban Song szomszédságában volt délről Chu országa, északon Jin, nyugaton pedig Qi. De egyetlen uralkodó sem merészelte valaha is megtámadni Song-ot.

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

Clearharmony.net

Kép: Epoch Times