Kultúra

Benyomások az életről – Egy tehetséges embernek határozottnak és erkölcsösnek kell lennie

Manapság az iskolákban a technikai ismeretek átadásán van a hangsúly, nem pedig a morálon. Mégis azt gondolják, hogy egy ember erős akarat és magas erkölcsi szint nélkül nem tud olyan nagy célokat elérni, teljesen mindegy, milyen intelligens is. A nyílt és önfegyelemre képes emberek nagy felelősséget tudnak vállalni, mely az egész társadalom javára válik.

Zeng Zi egy bölcs volt a régi Kínában. Egyszer azt mondta, hogy egy tehetséges embernek nagyon magas erkölcsi szintje kell legyen. Egy ilyen embernek könyörületesnek kell lennie, nagy céljai kell legyenek, határozottnak és állhatatosnak kell lennie. Ezáltal nagy felelősséget tud vállalni, mely a társadalom javára válik. Anélkül, hogy egy magasabb morális szintet érne el, lehetetlen számára, hogy megfeleljen ennek a felelősségnek. Félúton feladná a felelősséget, ahogy nehézségekbe ütközne.

Zeng Zi híres kijelentése később egy mondássá vált: Mindenkinek van kötelessége a népével szemben. A kínai kultúrában ez azt jelenti, hogy az embernek az erényt kell művelnie és a társadalom jólétére figyelnie, hogyha az ember szegény és alacsonyabb a származása. Hogyha az ember tehetős és magasabb társadalmi csoportba tartozik, akkor a társadalom boldogulásához hozzá kellene járulnia.

Ez a mondás a későbbiekben egy olyan elvvé vált, mely a kínai nép történelmére nagy hatással volt.

A régi idők Kínájában sok bölcs ember követte ezt az elvet, attól függetlenül, hogy melyik társadalmi rétegből származott. Népük ügyeit mindig is a saját szükségleteik elébe helyezték. Ezek a bölcsek voltak mindig az elsők, akik nehézségeket viseltek el, és az utolsók, akik kényelmet élveztek. A kínai történelemben sok történet szól arról, hogy miként törődtek a nemzet jólétével, még azokban az időkben is, mikor ők maguk nagyon nehezen éltek. Sokan közülük egoizmus nélkül járultak hozzá a leginkább a nép felemelkedéséhez és jólétéhez. Ezen a módon tud egy nép fejlődni és így kerülhető el sok katasztrófa is.

Forrás:

Történetek az ősi Kínából

Guan Ming-től

Kép: Epoch Times