Egyéb kategória

Béke és biztonság a felbolydult világban

CLEARHARMONY: “Kína és az istenek által örökül hagyott, hagyományos kultúrája évezredek óta arra inspirálta az embereket, hogy hogyan legyenek jók. Az ókori kínaiak arra összpontosítottak az életük során, hogy hogyan legyenek jobb emberek. Tisztelettel bántak egymással és magas erkölcsi mércékhez tartották magukat.

Ezt a harmóniát zúzta szét évtizedekkel ezelőtt a Kínai Kommunista Párt miután hatalomra került. Az egyenlőség nevében a KKP osztályharcot szított erőszakos forradalmon keresztül, egymás ellen fordítva az embereket és eltávolította őket a jóság és a kedvesség hagyományos értékeitől.

Miután megtapasztalták, hogyan titkolta el és hogyan vezette félre a nyilvánosságot a koronavírus kitörésével kapcsolatban, egyre több kínai kezdett el gondolkodni a KKP által okozott károkon, és kezdtek el egy biztonságosabb és szebb jövő után kutatni. Sokan kaptak választ a Fálun Gong gyakorlóktól, akik telefonhívásokat kezdeményeztek Kínában, értékesebb kilátásokat kínálva a KKP megtévesztő tevékenységének közepette – különösen, hogy a KKP ugyanazt a taktikát alkalmazta a vírus helytelen kezelésekor, amit a Fálun Gong 21 éve tartó szisztematikus üldözése során vetett be.

Az alábbiakban néhány olyan telefonbeszélgetés kivonatai olvashatóak, melyeket tengerentúli Fálun Gong gyakorlók folytattak Kínában élő emberekkel a közelmúltban.

Fiatal férfi Kína északkeleti részéről

Egy fiatal férfi északkelet Kínából azt mondta, hogy hallott már a Fálun Gongról, de nem sokat tudott róla. „Tudnál nekem többet mondani?” – kérdezte.

A gyakorló elmondta neki, hogy a Fálun Gong egy meditációs gyakorlatrendszer, mely az őszinteség, jószívűség, tolerancia elveken nyugszik. Bár több mint 100 országban megközelítőleg 100 millió ember gyakorolja, Kínában 1999 júliusától a KKP folyamatosan elnyomja. Több mint 4300 gyakorló vesztette életét az üldözés során, és még többen kerültek börtönbe és lettek megkínozva a hitük miatt. És lesznek a mai napig.

A beszélgetés közel egy óráig tartott, és a fiatal férfi nagyon sok kérdést tett fel. Azt mondta, rossz az egészségi állapota, és már több módszert kipróbált, hogy egészségesen tartsa magát. A gyakorló megosztotta vele a tapasztalatait arról, hogyan javult az egészsége a gyakorláson keresztül, és arra biztatta őt, hogy próbálja ki a gyakorlatot.

A fiatal férfi nagyon meg volt hatódott. „Amikor fiatalabb voltam, azt mondták nekem, hogy azok, akik jó dolgokat tesznek, meg lesznek áldva az ég által a katasztrófák idején… Nagyon kevés ember beszél ma erről,” – mondta. „Amit mondtál, annak nagyon is van értelme. Köszönöm szépen!”

Egy három tagú vuhani család

Egy másik résztvevő a gyakorló hívásaiban egy tini lány volt Vuhanból, a koronavírus kitörésének epicentrumából. Amikor a gyakorló megkérdezte tőle, hogy van, a lány azt felelte nagyon szomorú. „Nagyon sok ember meghalt. Nem tudunk iskolába menni, és a családom sem mer kimenni. Annyira félek.”- mondta.

A gyakorló elmondta a lánynak, akinek a szülei szintén hallgatták a telefonon a beszélgetést, hogy a koronavírus még fertőzőbb, mint a SARS járvány volt 2003-ban. Ezenkívül egyikre sincs jelenleg védőoltás. „A legjobb módja annak, hogy biztonságban maradjunk, ha elhatároljuk magunkat a KKP rezsimtől. Amikor csatlakoztunk a KKP szervezeteihez, mindannyian esküt tettünk, hogy az életünket neki szenteljük. Ha a KKP-t eltörli a történelem mindazon gaztettei miatt melyeket elkövetett, akkor nincsenek azok is veszélyben, akik kötődnek hozzá?”

Mind a lány, mind pedig a szülei belegyeztek, hogy kilépnek a KKP-ból és a párt ifjúsági szervezeteiből. „El fogom mondani ezt a barátaimnak is, mert őket is biztonságban szeretném tudni”- mondta a lány.

Egy buddhista: hiszek abban, amit mondasz

Egy hölgy Shandong tartományból elmondta a gyakorlónak, hogy buddhista. „A koronavírus nagyon ijesztő.”- mesélte.

„Vannak példák a történelemben arra, hogy amikor az emberek sok rossz tettet követnek el, a karmájuk mindenféle bajt hoz rájuk.”- válaszolt a gyakorló. „Nézd mit tett a KKP Kínával – 80 millió ember halt meg a politikai kampányaik során. Ha valaki vakon követi a KKP-t, ahelyett hogy a saját eszét vagy a lelkiismeretét követné, nem lesz ő veszélyben, amikor a KKP a megsemmisüléssel kerül szembe?”

A hölgy azt mondta hisz abban a bölcs mondásban, hogy „A jót jóval viszonozzák, a rosszat pedig rosszal.” A gyakorló folytatta, és elmesélte neki, hogy mennyi gyakorló szenved a kínai rezsim keze által az őszinteség, jószívűség, tolerancia elvekbe vetett hite miatt. Elmesélte, hogy számtalan gyakorló esett áldozatul ütlegelésnek, kényszermunkának, alvásmegvonásnak, pszichiátriai visszaélésnek és még erőszakos szerveltávolításnak is.

A hölgyet nagyon megindították a hallottak. „Régebben nem tudtam, hogy mi az a Fálun Gong, mivel az összes államilag irányított média negatív riportokat közölt róla. Veled beszélgetve elmondhatom, hogy ezt őszintén csinálod másokért.”- mondta. Majd hozzátette: „Amit csinálsz nagyon fontos mindannyiunk számára, mint a megváltás, amit a buddhizmusban említenek.”

A beszélgetés végén meghívta a gyakorlót, hogy a jövőben látogassa majd meg őt, így folytathatják a társalgást.

Gansu tartományi egészségügyis

Egy másik hívás alkalmával egy Gansu tartományi kórház vezető orvosa vette fel a telefont. A gyakorló kedvesen köszöntötte és átadta jókívánságait, az orvos elmondta, hogy az emberek megmentésének frontvonalában dolgozni nagyon kockázatos. „Egy nap magam is megfertőződhetek. Ki tudja?”- mondta pesszimistán.

A gyakorló megértette az aggodalmait. A szükséges elővigyázatosságon felül azt is javasolta, hogy maradjon pozitív, mivel az embereket segítő, jó tettei meg lesznek jutalmazva. „Az ókori római pestis és a koronavírus járvány idején is voltak történetek melyekben a jóságos emberek áldásban részesültek.”- mondta neki.

A nővérek egy csoportját szintén felhívta a gyakorló. „A történelemben sok pestis járvány az emberek hitük miatt történő üldözésével állt kapcsolatban.”- magyarázta a gyakorló. „Ha az emberek jobb állampolgárok akarnak lenni, és mégis elnyomja őket a totalitárius rezsim, akkor ez mit jelen a társadalom számára? És mi történik a tömegekkel, akik szemtanúi a brutalitásnak és úgy döntenek, hogy megalkudnak a zsarnokkal?”

„Hasonló brutalitás zajlik a mai Kínában.”- folytatta. „Miután több különböző csoportot célba vett a KKP a számos politikai kampánya során, most a Fálun Gongra összpontosít. A KKP rágalmazó hadjáratának következményeként sok embert félrevezetett, és a Fálun Gong, illetve annak őszinteség, jószívűség, tolerancia elvei ellen fordította.”

A beszélgetés vége felé, a nővérek elmondták, hogy az sokat segített nekik, és megköszönték a gyakorlónak. Az egyik nővér őszintén azt mondta: „Hidd el nekem, mi mindannyian emlékezni fogunk arra, amit mondtál nekünk. „A Fálun Dáfá jó, és az őszinteség, jószívűség, tolerancia jó.””

Forrás: http://hu.clearharmony.net/…/a113341-Beke-es-biztonsag…

https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185623.html