Kultúra,  Történelem

Igazságosság: Megfelelő döntések meghozatala

A Ming-dinasztia közepén élt egy Zhou nevű ember, aki becsületes és tisztességes volt. Szegény családból származott, és egy bérelt házban élt.

Egy nap a felesége két ezüstrudat talált a kályha téglái alatt, és nagyon boldognak érezte magát. Zhou azonban azt mondta: „Ez jogtalanul szerzett vagyon, hogyan vehetnénk el magunknak?”

Ezután felkapott egy íróecsetet, és ráírta az ezüstrudakra: „Ha hozzám tartozol, akkor gyere vissza hozzám tisztességes módon.”

Fogta az ezüstrudakat, és kiment. Felszállt egy hajóra, és amikor az a folyó közepéig hajózott, bedobta az ezüstrudakat a folyóba, és hazament.

Amikor a hajós látta, hogy Zhou mit csinált az ezüstökkel, mohó gondolatai támadtak, és megkért egy halászt, hogy keresse meg neki azokat. Miután a halász kihozta őket a vízből, elrejtette a rudakat, és azt hazudta a hajósnak, hogy nem találja őket. A hajós nem hitt neki, és ők ketten összevesztek egymással. Végül az ügyet a helyi elöljáróságra vitték.

Kezdetben még mindketten hazudtak, de később beismerték, amikor a prefektus megpróbált a dolgok végére járni. A halász a magisztrátusi őrség kíséretében elhozta az ezüstöket onnan, ahová elrejtette őket. A prefektus meglátva a rudakon lévő szavakat, elrendelte, hogy az ezüstrudakat helyezzék a kincstárba.

Azon az őszön Zhou átment a tartományi polgári vizsgán. A prefektus szokás szerint bankettet rendezett a sikeres vizsgázóknak, és mindegyikük elé ezüstrudakat helyeztek. Zhou meglepetésére az elé helyezett két ezüstrúd pontosan az a kettő volt, amelyet korábban a folyóba dobott, mivel az általa írt szavak még mindig jól látszottak. Később Zhou a császári vizsgán is sikeresen szerepelt.

Van egy mondás, „miközben egy úriember szereti a pénzt, ő csak megfelelő módon szerzi meg”.

Amit Zhou tett, az egy úriember elkerülhetetlen döntése volt. A hivatalos vizsgákon elért folyamatos sikere talán az ég áldása volt becsületességéért és tisztességes viselkedéséért.

A Lüshi-Chunqiu című könyvben van egy ilyen történet, amelyben Zigong (Konfuciusz tanítványa) felszabadít egy rabszolgát, akit a Lu államból vittek el.

Lu államban egy törvény kimondta, hogy aki fizet egy rabszolgasorban lévő lui polgár szabadságáért, azt a kincstár megtérítheti.

Egyszer Zigong kiváltott egy Lu polgárt egy másik államból. Visszatérése után visszautasította, hogy az általa fizetett váltságdíjat visszatérítsék, mivel úgy vélte, hogy ha valaki jutalmat kér egy általa elkövetett jó cselekedetért, az személyes haszonszerzés céljából elkövetett jó cselekedetekre ad okot, és negatív társadalmi normát hozhatna létre.

Forrás:

https://hu.clearharmony.net/articles/a113704-Osi-bolcsesseg-A-penz-megfelelo-kezelese-1-resz.html#.YWKlwHq8qUk